Lietuvos bankas
2021-10-11
11

Šiais metais pristatęs pirmąją integruotą duomenų valdymo strategiją, Lietuvos bankas šiandien paskelbė teminį straipsnį, kuriame nagrinėjami su duomenų valdymu susiję klausimai ir iššūkiai. Daugiausia dėmesio skiriama Duomenų valdymo brandos didinimo programai DAMAMA (angl. Data Management Maturity Program). 

„Duomenų valdymas ir jų naudojimas priimant sprendimus yra vienas aktualiausių nūdienos finansų pasaulio iššūkių, tad šiuo straipsniu norime pasidalyti savo patirtimi ir paskatinti tarptautinę diskusiją pažangaus duomenų valdymo klausimais. Pagrindinis mūsų požiūrio principas – duomenis vertiname kaip organizacijos turtą, todėl koordinuotai transformuojame visą duomenų vertės grandinę. DAMAMA programa jungia visas ankstesnes mūsų iniciatyvas ir brėžia duomenų valdymo gaires toli į priekį“, – sako Lietuvos banko Statistikos departamento direktorius Ramūnas Baravykas.

Straipsnyje „Tampame į duomenis orientuota organizacija: gidas po Lietuvos banko duomenų valdymo iniciatyvas“ supažindinama su Lietuvos banko duomenų valdymo strategine vizija, jos siekiais ir tikslais, naujausiomis iniciatyvomis bei sprendžiamais iššūkiais. Pavyzdžiui, kurdamas naujas duomenų sistemas, Lietuvos bankas siekia plačiau standartizuoti ir automatizuoti procesus, kad užtikrintų vienintelį informacijos šaltinį ir mažintų priklausomybę nuo rankinio darbo. Šiuo tikslu siekiama kurti integruotą informacinių technologijų architektūrą, patogų ir saugų duomenų prieinamumą analizės ir mokslo tikslais, rinkti išsamius duomenis ir juos valdyti centralizuotai, vadovaujantis vieno langelio principu. Straipsnyje taip pat aptariamos kitos tarptautinės duomenų valdymo iniciatyvos. 

Lietuvos bankas jau keletą metų aktyviai nagrinėja efektyvaus duomenų valdymo sprendimus, siekdamas lyderystės šioje srityje. Pasitelkdamas DAMAMA programą, per ateinančius ketverius metus šalies centrinis bankas planuoja įgyvendinti pakeitimus duomenų valdysenos sąrangos, ataskaitinių duomenų surinkimo, duomenų saugojimo ir analizės srityse. Kiekvienoje iš jų Lietuvos bankas sieks centralizuoti ir standartizuoti procesus, diegti pažangias duomenų technologijas, plėsti duomenų integravimą ir prieigą. Tai suteiks daugiau galimybių priimti duomenimis pagrįstus sprendimus prižiūrint finansų rinkos dalyvius, įgyvendinant makroprudencinę politiką ir užtikrinant visos finansų sistemos stabilumą. Be to, optimizuodamas ataskaitinių duomenų surinkimo procesus ir konsoliduodamas taikomas technologijas, Lietuvos bankas mažins administracinę naštą finansų rinkos dalyviams ir kitiems duomenų teikėjams. 

Šiemet už DAMAMA iniciatyvą Lietuvos bankas paskelbtas nugalėtoju tarptautinio žurnalo „Central Banking“ prestižinių apdovanojimų duomenų valdymo iniciatyvos kategorijoje.

Straipsnis „Tampame į duomenis orientuota organizacija: gidas po Lietuvos banko duomenų valdymo iniciatyvas“ (anglų k.).