Lietuvos bankas
2019-06-13
  • LR Seimas  
    Nuotraukos autorius: K. Vanagas / BFL
11

Siekdamas išvengti galimų interpretacijų dėl krizės metu vykusių tarpbankinių palūkanų VILIBOR pokyčių, Lietuvos bankas viešai skelbia su tarpbankinių palūkanų pokyčių analize susijusius dokumentus, kuriuos pateikia parlamentinio tyrimo komisijai. 

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko reikalavimu Lietuvos bankas pateikė su VILIBOR rodiklio analize susijusias pažymas, studijas, vertinimus – iš viso 38 įvairaus pobūdžio ir apimties dokumentus. Taip pat pateikė duomenis apie 2008–2009 m. paskolas – bendrą būsto paskolų portfelį ir atskiras jo dalis, apskaičiuotą paskolų maržą, valiutos keitimus, paskolų pokyčius pokriziniu laikotarpiu. Visas informacijos apie VILIBOR paketas prieinamas viešai Lietuvos banko interneto svetainėje. 

Paskelbta informacija patvirtina Lietuvos banko nuosekliai skelbtą oficialią poziciją dėl krizės metu vykusių palūkanų pokyčių.

VILIBOR palūkanų pokyčius lėmė ekonominės priežastys. 2008–2009 m. krizės akivaizdoje palūkanų šuolį sukėlė visų pirma baimė dėl devalvacijos ir kitų rizikų. Krizės metu bankams pradėjus adekvačiau vertinti riziką, didėjo tiek paskolų litais, tiek paskolų eurais marža. 

Lietuva nebuvo išimtis – krizės metu palūkanos didėjo ir kitose šalyse. 2008–2009 m. tarpbankinės palūkanos didėjo ir kitose Baltijos šalyse, kuriose galiojo fiksuotasis valiutos kursas. 

VILIBOR augo kartu su indėlių palūkanomis. Dėl padidėjusių indėlių palūkanų indėlininkai 2008–2010 m. papildomai uždirbo apie 250 mln. Eur.

Atsižvelgdamas į krizės pamokas, Lietuvos bankas ėmėsi konkrečių žingsnių, kad paskolų gavėjai būtų labiau apsaugoti:

2011 m. priimti Atsakingojo skolinimo nuostatai, kurie saugo gyventojus nuo perteklinio įsiskolinimo ir neapdairiai prisiimamos finansinės naštos.

2013 m. patobulintas VILIBOR skaičiavimas – pakeitimai lėmė mažesnius palūkanų svyravimus. Nustatytas stabilus skaičiavimams atrenkamų bankų skaičius (5), jiems kelti reitingo reikalavimai, plačiau atsižvelgta į bankų aktyvumą tarpbankinėje rinkoje. 

2015 m. sustiprinta būsto paskolų vartotojų apsauga – pradėtas taikyti palūkanų padidėjimo testas. Vertinama, ar net ir padidėjus palūkanoms, paskolos gavėjui pakaktų pajamų paskolos įmokoms mokėti.

Bankai įpareigoti kaupti papildomas kapitalo atsargas. Nuo 2016 m. trims didžiausiems bankams taikomi iki 2 proc. dydžio sisteminės svarbos bankų kapitalo rezervai, nuo 2018 m. įsigaliojo anticiklinis kapitalo rezervas, kuris nuo š. m. birželio 30 d. didės dvigubai iki 1 proc.

Visą su VILIBOR susijusią ir pateiktą informaciją galima rasti čia (visas dokumentų sąrašas (17.6 KB download icon)):
Spaudos konferencijos pristatymas. (1.4 MB download icon)

[[#ex]]

Siunčiamieji raštai 

2009-02-11_SIUNČIAMIEJI_LR URM_Dėl (90.8 KB download icon) (80.1 KB download icon)informacijos (90.8 KB download icon) (80.1 KB download icon)susitikimui (90.8 KB download icon)

2009-04-21_SIUNČIAMIEJI_Asmeniui ir Seimo BFK_Dėl VILIBOR (44.6 KB download icon)

2009-05-07_SIUNČIAMIEJI_LRV-LRS-Prezidentūra-Netylėk asociacija_Dėl informacijos pateikimo (76.7 KB download icon)

2009-07-31_SIUNČIAMIEJI_Asmeniui_Dėl skundo (160.6 KB download icon)

2009-07-31_SIUNČIAMIEJI_LSDS-LRS BFK_Dėl viešo Lietuvos socialdemokratų sąjungos laiško (2.3 MB download icon)

2009-10-13_SIUNČIAMIEJI priedas_LRS EK_Priedas. LB informacija dėl situacijos ir perspektyvų bankų sektoriuje (63.6 KB download icon)

2009-10-13_SIUNČIAMIEJI_LRS EK_Dėl informacijos LRS EK išvažiuojamajam posėdžiui (4.1 MB download icon)

2010-06-01_SIUNČIAMIEJI_LRS BFK-LRV_Dėl VILIBOR metodikos (54.3 KB download icon)

2010-06-19_SIUNČIAMIEJI_Asmeniui_Apie VILIBOR kaitą (45.5 KB download icon)

2011-01-04_SIUNČIAMIEJI_LR UM-LR FM_Dėl VILIBOR metodikos (174.3 KB download icon)

2012-03-05_SIUNČIAMIEJI_LRS nariui_Dėl VILIBOR (331.3 KB download icon)

2012-07-12_SIUNČIAMIEJI_Klaipedos miesto apylinkes teismui_Dėl AB DNB banko teikiamų palūkanų normų (606.5 KB download icon)

2012-03-05_SIUNČIAMIEJI_LRS nariui_Dėl VILIBOR (129.1 KB download icon)

2012-08-08_SIUNČIAMIEJI_Akcininku asociacijai_Dėl prašymo (73.3 KB download icon) (200.1 KB download icon)atlikti tyrimą (73.3 KB download icon)

2012-09-13_SIUNČIAMIEJI_Akcininku asociacijai_Dėl informacijos pateikimo (548.9 KB download icon)

2013-06-03_SIUNČIAMIEJI_LBA_Dėl VILIBOR pakeitimų (164 KB download icon)

2014-12-19_SIUNČIAMIEJI_LRS BFK_Dėl įstatymo projekto išvadų (100.1 KB download icon)

2019-04-26 Lietuvos banko atsakymas BFK - Dėl VILIBOR rodiklio pokyčių 2008-2009 metais (1.1 MB download icon)

2019-05-02 Lietuvos banko atsakymas BFK - Dėl mikroduomenų analizės pateikimo (133.1 KB download icon)

2019-05-16 Lietuvos banko atsakymas BFK - Dėl mikroduomenų analizės rezultatų pateikimo (1.2 MB download icon)

2019-05-21 Lietuvos banko atsakymas BFK - Dėl informacijos pateikimo (796.8 KB download icon)

2019-06-05 Lietuvos banko atsakymas BFK - Dėl mikroduomenų analizės rezultatų pateikimo (5.6 MB download icon)


Vidaus raštai

2008-01-10_VIDAUS_Pirmininkui_nuo ED_Dėl atsakymo į Naujosios Sąjungos frakcijos paklausimą (655.2 KB download icon)

2009-01-08_VIDAUS_ROD_LB banku saraso sudarymas (159.3 KB download icon)

2009-07-24_VIDAUS_KIPD_nuo ED_Dėl socialdemokratų sąjungos viešo laiško (71.6 KB download icon)

2010-01-06_VIDAUS_TS_nuo ROD_Dėl pasiūlymo reguliuoti VILIBOR-EURIBOR skirtumą (67 KB download icon)

2011-05-18_VIDAUS_Pirmininkui_nuo VAS_Audito ataskaita pirmininkui (280.9 KB download icon)

2013-05-13_VIDAUS_EFST VILIBOR tobulinimo pasiulymai (1.3 MB download icon)

2013-07-04_VIDAUS_LBV_nuo EFST_Dėl VILIBOR pakeitimų (1.1 MB download icon)


Publikacijos

2011-05_PRANEŠIMAS SEIMUI_Pranesimas Seimui už 2010 metus_1 ir 2 intarpai (661.3 KB download icon)

2013-01-30_PUBLIKACIJA_EURO ĮVEDIMO KIEKYBINIO POVEIKIO VERTINIMAS_TEMINIŲ STR. SERIJA (833.4 KB download icon)


Tarnautojų pozicijos

2019-10_TARNAUTOJO POZICIJA_VILIBOR kotiruotes ir faktiniai tarpbankiniai sandoriai

2009-04-17_TARNAUTOJO POZICIJA_Trumpa veiksnių pagilinusių kredito ciklą Lietuvoje analizė (347.2 KB download icon)

2009-10-22_TARNAUTOJO POZICIJA_Ar pagrįstai paskolų palūkanų normos siejamos su VILIBOR (728.6 KB download icon)

2010-04-22_TARNAUTOJO POZICIJA_VILIBOR prezentacija (4.1 MB download icon)

2010-06-07_TARNAUTOJO POZICIJA_PUBLIKACIJA_What drove the 6-month VILIBOR_PINIGU STUDIJOS 2010 Nr. 2 (1 MB download icon)

2011-12-17_TARNAUTOJO POZICIJA_PUBLIKACIJA_The VILIBOR-EURIBOR spread dynamics_EKONOMIKA Vol. 90 (1.3 MB download icon)

2012-01-06_TARNAUTOJO POZICIJA_Kokias pamokas galima išmokti (14.8 MB download icon)

2012-07-16_TARNAUTOJO POZICIJA_Diskusijai dėl Vilibor (555.5 KB download icon)

2012-07-16_TARNAUTOJO POZICIJA_Kontrargumentai nuomonei Diskusijai dėl Vilibor (11.9 MB download icon)

2012-07-31_TARNAUTOJO POZICIJA_Diskusijai dėl VILIBOR - 6 mėn. VILIBOR paskirtis ir palyginimas (892.9 KB download icon)

2012-10_TARNAUTOJŲ POZICIJOS_Būsto paskolų kainodaros alternatyvos (429.9 KB download icon)

[[#ex]]

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas