Lietuvos bankas
2020-06-04
11

2020 m. birželio 4 d. Seimas balsų dauguma (už 63, prieš 41, susilaikė 7) priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl vietinių ir regioninių veiksnių ir aplinkybių, lėmusių 2009 - 2010 metų krizės Lietuvoje reiškinius ir viešųjų finansų būklę, įskaitant viešojo sektoriaus skolos dydį ir šios skolos valdymo sąnaudas, išvados“.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) parlamentinis tyrimas, trukęs ilgiau nei 2 metus (Seimo nutarimas - 2018 m. kovo 29 d.), baigtas - išvadoms pritarta, ir tai yra gera žinia. Per tą laiką raštu ir žodžiu Lietuvos banko atstovai atsakė į kelias dešimtis klausimų – t.y. į visus klausimus, kurie buvo užduoti. Dalyvavome visuose posėdžiuose, į kuriuos buvome kviesti. Tuometiniam BFK pirmininkui reikalaujant išsiuntėme arti pusės šimto raštų. Teikėme įvairiausio pobūdžio skaičiavimus, dešimtmečio senumo mikro ir makro duomenis, jų komentarus, analizes, apibendrinimus. Atsakinėjome į klausimus ir tuo pat metu – į kaltinimus, kurie buvo skelbiami iš anksto, tyrimo dar nepabaigus. Visa tai kainavo nemažai laiko ir energijos sąnaudų.

Ar tai davė naudos? Bankui – ne. Finansinių paslaugų vartotojams – ne. Visuomenei – ne. Mūsų nuomone, visa tai buvo naudinga tik vienam asmeniui, kuris sėkmingai įgyvendino viešųjų ryšių akciją, užsitikrindamas, kad išvados atspindėtų vienpusišką išankstinę nuomonę, net jei ta nuomonė grindžiama ne objektyviais duomenimis, bet klaidinančiomis interpretacijomis.

Kitais atžvilgiais Seimo sprendimas nuvylė, nes tyrime informacija pateikta selektyviai, ignoruojant dalį pateiktų skaičiavimų ir faktų. Mūsų nuomone, vertinimai yra klaidingi ir klaidinantys, grindžiami ne objektyviais duomenimis, bet vienpusiška išankstine nuomone ir interpretacijomis, galimai sąmoningai ignoruojant reikšmingą dalį svarbių argumentų. Dalis rekomendacijų – neaktualios, prieštaraujančios Europos Sąjungos nuostatoms ir per dešimtmetį įvykusiems reguliaciniams pokyčiams.  Šiuos argumentus ne kartą buvome pateikę Seimo nariams, tačiau į juos, deja, neatsižvelgta.