Lietuvos bankas
2021-10-07
11

Lietuvos bankas buvo priimtas į Pasaulinio finansinių inovacijų tinklo (angl. Global Financial Innovation Network, GFIN) koordinavimo grupę, kuri formuoja šios organizacijos strategiją ir veiklos kryptis.

„Dalyvaudami GFIN beveik nuo pat jo įkūrimo, esame vertinami už įdirbį plėtojant inovacijas finansų sektoriuje. Dalyvavimas GFIN valdyme suteiks naują galimybę aktyviai prisidėti prie finansinių paslaugų raidos analizės ir prognozavimo pasauliniu lygiu. Bendradarbiaudami su kitais reguliuotojais, dalysimės gerąją praktika ir, pasitelkę reguliavimo ir priežiūros duomenų valdymo technologijas, sieksime užtikrinti, kad vartotojus pasiektų naujoviški ir saugūs finansų sprendimai, vis dažniau peržengiantys atskirų jurisdikcijų sienas“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Lietuvos bankas prie Pasaulinio finansinių inovacijų tinklo prisijungė 2019 m. pradžioje. GFIN vienija daugiau kaip 70 pasaulio finansų rinkos dalyvių priežiūros institucijų iš skirtingų jurisdikcijų. Tai globali platforma, skirta dalytis idėjomis ir naujausiomis žiniomis apie rinkoje atsirandančius modernius veiklos modelius ir produktus, įvairias finansines inovacijas ir jų priežiūrą. Be to, jis nagrinėja išmaniojo reguliavimo ir priežiūros (RegTech, SupTech) klausimus. GFIN taip pat yra forumas, skirtas reaguoti į globalius finansų sektoriaus iššūkius, kaip antai COVID pandemija, klimato kaita ar itin sparti naujų technologijų plėtra. Plačiau.

Naujosios GFIN koordinavimo grupės dvejų metų kadencijos metu bus peržiūrima šio tinklo misija, toliau stiprinamas jo narių bendradarbiavimas, siekiant susieti skirtingose jurisdikcijose kylančias iniciatyvas ir formuojant globalią finansinių inovacijų rinką. 

Viena pagrindinių veiklos sričių – inovacijų tinklas kviečia įmones iš viso pasaulio išbandyti inovatyvius finansinius produktus, paslaugas, verslo modelius ar reguliavimo technologijas iškart kelias valstybes ar jurisdikcijas jungiančioje globalioje bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje (angl. regulatory sandbox). Būtent čia kuriama didžiausia pridėtinė GFIN vertė tiek priežiūros institucijoms, tiek finansinių inovacijų įmonėms, tiek visuomenei. Bandomojoje aplinkoje patikrintos idėjos gali būti lengviau adaptuojamos rinkoje, jų keliamos rizikos yra geriau suprantamos finansų priežiūros institucijų, taip užtikrinant, kad į rinką patektų saugūs produktai. 

Šiuo metu Lietuvos banko bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje mūsų šalies centrinis bankas kartu su GFIN tinklui priklausančiais dviem centriniais bankais ir trimis finansų rinkos priežiūros institucijomis vertina Lenkijos įmonės siūlomą sprendimą. Bandymo tikslas – sukurti tvarumo ataskaitų teikimo šabloną, kuris leistų stebėti, kaip finansų rinkos dalyviai valdo su tvarumu susijusias rizikas, ir analizuoti su klimato kaita susijusius duomenis. Plačiau.