Lietuvos bankas
2016-12-16
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB„Synergy finance“ prašymą, leido pakeisti šios įmonės valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy finance turto taktinio paskirstymo fondas“ taisykles.

Šiuo metu UAB „Synergy finance“ valdo du specialiuosius ir aštuonis informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.