Lietuvos bankas
2013-02-26

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti valdymo įmonės UAB ,,Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, taisykles. Taisyklėmis keičiama minimali investavimo suma – vietoj anksčiau buvusios 10 tūkst. JAV dol. sumos nustatyta 10 tūkst. Lt suma.