Lietuvos bankas
2016-08-01
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti atvirojo specialiojo investicinio fondo „Prudentis Global Value Fund“, investuojančio į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir valdomo valdymo įmonės UAB ,,Prudentis“, taisykles. Taip pat leista pakeisti specialiojo investicinio fondo „Vitality“, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ir valdomo valdymo įmonės UAB „Synergy finance“, taisykles.