Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2011 m. birželio 2 d. sprendimą, kuriuo buvo pritarta UAB „Prudentis“ sudaromo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisyklėms, visam ir sutrumpintam prospektams, leista sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį.

Lietuvos banko valdybos nutarimas priimtas atsižvelgiant į UAB „Prudentis“ prašymą dėl nurodyto investicinio fondo padalijimo (likvidavimo).

Valdyba taip pat leido pakeisti depozitoriumo paslaugų sutartį su Swedbank, AB banku dėl kitų UAB „Prudentis“ valdomų kolektyvinio investavimo subjektų.