Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido UAB „Prudentis“ 44 891 eurų (tai atitinka 154 999 Lt) subordinuotąją dviejų metų trukmės paskolą, gautą iš Audriaus Balaišio, įskaityti į UAB „Prudentis“ III lygio kapitalą.

Pagal UAB „Prudentis“ pateiktą paaiškinimą, įmonės kapitalo bazė yra stiprinama subordinuotąja paskola, siekiant užtikrinti įmonės kapitalo pakankamumo rodiklio palaikymą ir geresnes finansines galimybes vykdyti veiklą.