Lietuvos bankas
2012-06-13

LB Priežiūros tarnyba griežtai įvertino kredito unijos „Sostinės kreditas“ (Vilnius) inspektavimo rezultatus ir davė nurodymus sumažinti riziką, susijusią su juridinių asmenų kreditavimu, iki 2012 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai LB Priežiūros tarnybą.