Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido kredito unijai „Germanto lobis“ subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2011 m. liepos 22 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į kredito unijos „Germanto lobis“ antrojo lygio kapitalą.

Siekiant užtikrinti kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymą ir įgyvendinti pagal pateiktus strateginius skaičiavimus numatytą tolesnį jos veiklos bei turto apimčių augimą, kredito unijai „Germanto lobis“ reikalingas nuoseklus kapitalo bazės stiprinimas.

Subordinuotoji paskola sudarytų kredito unijos antrojo lygio kapitalą, kuris atitiktų Kredito unijų kapitalo pakankamumo normatyvo apskaičiavimo taisykles. Jose numatyta, kad antrojo lygio kapitalas neturi viršyti pirmojo lygio kapitalo.

Pagal kredito unijos „Germanto lobis“ prognozes, kapitalo bazės sustiprinimas subordinuotąja paskola darys teigiamą įtaką didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo ir kitų kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.