Lietuvos bankas
2017-07-03
  • Fotolia_53495012_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvai pradėjus įgyvendinti ambicingą siekį tapti finansinių technologijų (Fintech) centru Šiaurės ir Baltijos šalių regione, galimybėmis gauti finansų įstaigos licenciją Lietuvoje jau susidomėjo kelios dešimtys įmonių. Nuo 2016 m. licencijos suteiktos daugiau nei 20 įmonių, dar keliolika paraiškų svarstoma šiuo metu.

„Užsienio „Fintech“ sektorius išgirdo Lietuvos plačiai pasiųstą žinią apie tai, kad šalis yra palanki tarptautiniam finansinių technologijų verslui steigti ir plėtoti, o Lietuvos bankas yra prieinamas ir atviras naujovėms reguliuotojas, užtikrinantis kone greičiausią licencijavimo procesą visoje ES. Jaučiame, kad smarkiai išaugo tiek užsienio, tiek vietos įmonių susidomėjimas“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

„Fintech“ įmonėms vien per šių metų pirmąjį pusmetį suteikta 13 veiklos licencijų, t. y. daugiau nei pernai per visus metus. Dar keliolika įmonių jau yra pateikusios paraiškas gauti licenciją, vyksta susitikimai ir pokalbiai su dešimtimis besidominčių įmonių.

Kaip vieną iš pagrindinių Lietuvos sėkmės veiksnių M. Jurgilas išskyrė glaudų už finansų sektoriaus plėtrą Lietuvoje atsakingų viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimą, taip pat privačių partnerių (teisinių paslaugų kontorų, verslo akceleratorių ir kt.) kuriamą Lietuvos žinomumą užsienyje. 

Pasak M. Jurgilo, užsienio bendroves itin domina galimybė gauti elektroninių pinigų, mokėjimo įsitaigos ar specializuoto banko licenciją, kuri suteiktų teisę veikti visoje ES. Tai ypač aktualu iš ES besitraukiančios Jungtinės Karalystės įmonėms. Kai kurios toje šalyje įsisteigusios ir ten licenciją gavusios įmonės Lietuvą mato kaip šalį būstinei steigti tuo atveju, jei joms reikės licencijos veikti ES. Į Lietuvos banką besikreipiančių įmonių geografija itin plati – nuo kaimynių Latvijos, Estijos, Lenkijos iki JAV, Kanados, Australijos, Kinijos, Izraelio, Singapūro ir kitų šalių, kuriose finansinių technologijų sektoriaus plėtra itin sparti.

Investuotojai nurodo šiuos pagrindinius Lietuvos privalumus:

1) galimybę palyginti greitai ir nebrangiai gauti licenciją, leidžiančią teikti finansines paslaugas. Pavyzdžiui, sprendimą dėl elektroninių pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo Lietuvos bankas priima per 3 mėnesius nuo visų dokumentų pateikimo dienos. Kitose ES šalyse tai gali užtrukti 12 ir daugiau mėnesių;

2) prieigą prie Lietuvos banko mokėjimų infrastruktūros mokėjimo paslaugas planuojančioms teikti mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms, išvengiant papildomų tarpininkų;

3) aukštos kvalifikacijos darbo jėgą. Daugelis investuotojų pabrėžia, kad tai vienas iš lemiamų veiksnių, pasirenkant Lietuvą kaip šalį finansinių technologijų įmonei steigti;

4) Lietuvos banko prieinamumą interesantams ir jo teikiamas konsultacijos. Susitikimams ir konsultacijoms su potencialiais finansų rinkos dalyviais Lietuvos bankas taiko vieno langelio principą. Prieš steigdami įmonę ar paleisdami į rinką finansinį produktą, investuotojai gali įsitikinti, ar jų planai atitinka teisės aktų reikalavimus. Lietuvos banko interneto svetainėje yra sukurta skiltis „Kaip gauti licenciją“, kurioje pateikiama informacija, aktuali licencijavimo galimybėmis Lietuvoje besidominčioms įmonėms.

Siekdamas skatinti naujų, besikeičiančius visuomenės poreikius atitinkančių finansinių produktų ir sprendimų atsiradimą šalies rinkoje, Lietuvos bankas planuoja sukurti ir vadinamąjį smėlio dėžės (angl. sandbox) režimą. Jis leistų griežtą atranką įveikusioms ir tam tikrus kriterijus tenkinančioms įmonėms naujoviškus finansinius produktus ar sprendimus išbandyti Lietuvos banko kontroliuojamoje aplinkoje, nesibaiminant priežiūros institucijos sankcijų. Po tokių bandymų įmonė spręstų, ar verta produktą pateikti platesnei visuomenei.

„Esame ilgo kelio pradžioje ir tik visų atsakingų institucijų nuoseklaus darbo dėka galėsime iš tikrųjų įtvirtinti savo, kaip finansų inovacijoms draugiškos šalies, statusą“, – sako M. Jurgilas.
Finansinių paslaugų veiklai palankios reguliacinės ir priežiūrinės aplinkos sudarymas ir inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia sukurti aplinką, palankią finansų sektoriaus įmonėms steigtis ir kurti naujus produktus Lietuvoje.