Lietuvos bankas
2020-04-28
  • AdobeStock_215965232.jpeg
     
11

Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority,– EBI) paskelbė pranešimus, kuriuose pateikia paaiškinimus dėl pandemijos poveikio mažinimo ES bankų sektoriuje veiksmų ir kaip priežiūros srityse įgyvendinti tam tikras papildomo lankstumo galimybes bei lengvatas. 

EBI pranešimas dėl papildomų priežiūrinių priemonių, taikytinų dėl COVID-19 pandemijos

Šiuo pranešimu ypač siekiama paaiškinti, kaip bus laikomasi veiksmingumo, lankstumo ir pragmatiškumo principų įgyvendinant priežiūros metodikas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), planuojant gaivinimo procesą, taip pat užtikrinant skaitmeninių operacijų atsparumą ir taikant gaires dėl mokėjimų moratoriumų pakeitimų vertybiniais popieriais atžvilgiu.

Visas pranešimas lietuvių kalba

Pranešimas dėl rizikos ribojimo sistemos taikymo tam tikrose rinkos rizikos srityse atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Šiuo pranešimu EBI papildo anksčiau pateiktas gaires dėl COVID-19 protrūkio – paaiškina keletą su rinkos rizika susijusių rizikos ribojimo sistemos aspektų ir siūlo iš dalies keisti Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 101/2016 dėl rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo. Šiame pranešime aptariami keturi aspektai: i) rizikos ribojimo principais pagrįstas vertės nustatymas, ii) informacijos teikimo reikalavimai pagal Esminės prekybos knygos peržiūros (angl. Fundamental Review of the Trading Book, toliau – FRTB) standartizuotą metodą, iii) bendro Europos priežiūros institucijų (toliau – EPI) techninio reguliavimo standarto (toliau – TRS) dėl nebiržinių išvestinių finansinių priemonių, kurioms netaikoma tarpuskaita, V ir VI etapų įgyvendinimas ir iv) per vidaus modelio metodo grįžtamąjį patikrinimą nustatyti nukrypimai.

Visas pranešimas lietuvių kalba