Lietuvos bankas
2020-04-01
  • AdobeStock_314169517.jpeg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 2020 m. kovo 31 d. paskelbė  pranešimą, kuriame nustatyta, kad pavedimų vykdymo vietos ir investicines paslaugas teikiančios įmonės turi teisę COVID-19 pandemijos metu atidėti ataskaitų apie pavedimų vykdymą paskelbimą, kaip tai nustatyta atitinkamų ataskaitų paskelbimą reglamentuojančiuose reguliavimo techniniuose standartuose (RTS):

  • pavedimų vykdymo vietos, kurios neturi galimybės paskelbti ataskaitų iki 2020 m. kovo 31 d., kaip tai nustatyta RTS 27, turi teisę ataskaitas paskelbti vėliau, kai tik tai tampa įmanoma, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki kitos ataskaitos paskelbimo termino pabaigos (t. y. 2020 m. birželio 30 d.);
  • investicines paslaugas teikiančios įmonės, kurios turi paskelbti atitinkamas ataskaitas iki 2020 m. balandžio 30 d., kaip tai nustatyta RTS 28, turi jas paskelbti ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d.

Nepaisant to, kad įmonės, teikiančios investicines paslaugas, gali atidėti ataskaitų paskelbimo terminą, jos privalo vykdyti savo pareigą veikti geriausiais kliento interesais ir vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis.