Lietuvos bankas
2020-03-17
11

Lietuvoje 2019 m. pabaigoje veikė 115 elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ) – jų skaičius per metus ūgtelėjo penktadaliu. Įmonių pajamos iš licencinės veiklos (neaudituotais duomenimis) padidėjo 1,7 karto – nuo 41,08 mln. iki 68,6 mln. Eur.

„Intensyviai plėtojantis rinkai, siekiame, kad Lietuvoje licencijuotos EPĮ ir MĮ būtų siejamos su aukštu atitikties standartu, todėl vis dar kertinės priežiūros sritys yra pinigų plovimo prevencijos, kapitalo rodiklių ir klientų lėšų apsaugos vykdymo reikalavimai“, – sako Rūta Merkevičiūtė, Lietuvos banko Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyriaus vadovė.

2019 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 67 EPĮ ir 48 MĮ. Pagal licencijuotų EPĮ skaičių kontinentinėje Europoje mūsų šaliai tenka pirmoji vieta.

Anot R. Merkevičiūtės, Lietuvos jurisdikcija jau turi gerą vardą, įmonių, besidominčių galimybe gauti licenciją, yra nemažai, bet priežiūros kartelė taip pat aukšta, o paraiškų gauti licencijas nagrinėjimas yra nuolatinis ir besitęsiantis procesas Lietuvos banke. Praėjusiais metais buvo gauta virš 80 besidominčių įmonių paraiškų, iš jų buvo daugiau nei 30 atvejų, kai paraiškų vertinimas buvo atmestas dar pirminiame etape dėl pateiktų dokumentų trūkumų arba nagrinėjimas nutrauktas po Lietuvos banko pateiktų pastabų.

EPĮ ir MĮ licencijų skaičius ir pajamos

2019 m. EPĮ ir MĮ atliktų mokėjimo operacijų suma sudarė 16,5 mlrd., o įmonės iš licencinės veiklos gavo 68,6 mln. Eur pajamų: 66 proc. šių pajamų uždirbo EPĮ, 34 proc. – MĮ. Dešimties didžiausių įstaigų pajamos iš licencijuojamos veiklos sudarė 59,4 proc. viso sektoriaus pajamų. Per metus sumažėjo įmonių, kurios pajamų iš licencinės veiklos dar nebuvo uždirbusios: 2019 m. tokių įstaigų buvo 26 proc. (2018 m. – 33,7 %).

2019 m. prižiūrėdamas šį sektorių, Lietuvos bankas daugiausia dėmesio skyrė pinigų plovimo prevencijos, nuosavo kapitalo ir klientų lėšų apsaugos reikalavimų vykdymo kontrolei. Dėl šiose srityse nustatytų pažeidimų buvo panaikinta viena licencija, nušalintas vienos įstaigos vadovas, skirtos 6 baudos ir 2 vieši paskelbimai apie teisės aktų pažeidimus. Prioritetinės priežiūros sritys ir šiais metais bus tos pačios. Kartu Lietuvos bankas dėmesį skiria nagrinėdamas, ar EPĮ ir MĮ teikia paslaugas neviršydamos suteiktos licencijos ribų – 2020 m. pradžioje už teiktas paslaugas, kurioms neturėjo leidimo, panaikinta vienos mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija.

Lietuvos banko interneto svetainėje viešai skelbiami kiekvienos EPĮ ir metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindiniai veiklos rodikliai ir informacija apie veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą 2019 m. EPĮ ir MĮ veiklos rodikliai bus atnaujinti ir paskelbti kartu su sektoriaus apžvalga iki 2020 m. liepos 1 d., EPĮ ir MĮ atlikus metinių finansinių ataskaitų auditą (kai jis yra privalomas) ir patvirtinus metines finansines ataskaitas.