Lietuvos bankas
2020-03-18
11

Ekonomikos pakilimą Lietuvoje keičiant iššūkiams dėl Covid-19, Lietuvos bankas nusprendė atlaisvinti 1 proc. anticiklinio kapitalo rezervą (AKR), kurį bankai sukaupė gerais laikais. Sukauptas rezervas sudaro 86 mln. Eur, o jo panaudojimas padės bankams stabiliai veikti ir jaustis tvirčiau planuojant tolesnį ekonomikos kreditavimą. AKR atlaisvinimas dėl notifikavimo procedūrų įsigalios nuo 2020 m. balandžio 1 d.

„Atlaisvintas kapitalas leistų suteikti iki 1 mlrd. Eur paskolų verslui ir gyventojams, taip iš dalies amortizuojant Covid-19 neigiamą įtaką šalies ekonomikai“, – sako Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Jo teigimu, AKR kaip instrumento esmė – kaupti atsargas gerais laikais. Tai buvo daroma, todėl šiandien yra atidėta kapitalo, kuris, blogėjant situacijai, galės būti panaudotas siekiant palaikyti bankų veiklos stabilumą ir ekonomikos kreditavimą. Šalies bankų kapitalo lygis yra aukštas, tačiau, padidėjus neapibrėžtumui, tampa tikėtini ir griežtesni ekonomikos susitraukimo scenarijai, kuriems bankai turi būti pasirengę. 

Covid-19 viruso sukeltas šokas lems ekonomikos susitraukimą, kurio mastas gali būti pakankamai didelis, jei kova su virusu Lietuvoje ir visame pasaulyje užsitęs. Lietuvos banko atliktas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis rodo, kad Lietuvos bankai turi sukaupę atsargų galimiems nuostoliams sugerti, tačiau, įvykus ypač nepalankiam scenarijui, rezervų lygis pastebimai sumažėtų. Remiantis dabartinėmis prognozėmis, kurios grįstos optimistine trumpalaikio šoko prielaida, 2020 m. BVP sumažėjus 1,2 proc., bankų kapitalo pakankamumo rodiklis nukristų iki 18,7 proc., o esant griežtesniam scenarijui, primenančiam 2009 m. krizę, kapitalo lygis sumažėtų iki 11,3 proc.  

„Atlaisvindami AKR, tikimės, kad ir bankai skirs daugiau nuosavo kapitalo 2020 m. veiklai iš ankstesnių metų nepaskirstytojo pelno. Dėl didelio neapibrėžtumo, susijusio su tolesne ekonomikos raida, o ypač įvertinę galimo griežtesnio scenarijaus įtaką bankų kapitalo pakankamumo rodikliui, primygtinai raginame bankus nemokėti dividendų, o naudoti juos kapitalo bazei stiprinti“, – sako Vitas Vasiliauskas. 

Lietuvos banko valdybos sprendimu, nuo 2019 m. birželio 30 d. šalies bankams taikyta 1 proc. AKR norma. Ji nustatoma įvertinus šalies finansų sistemos ir ekonomikos raidą. Pagrindinis šios Lietuvos banko taikomos finansinio stabilumo užtikrinimo priemonės tikslas – bankų sektoriui turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu arba esant ženklų, kad ekonomikai gresia iššūkiai. 

Apie sprendimą, remiantis Bendro priežiūros mechanizmo reglamento 5 straipsniu, informuotas Europos Centrinis Bankas.