Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba trims kredito unijoms leido į unijų antro lygio kapitalą įskaityti subordinuotąsias paskolas, šį mėnesį gautas iš Lietuvos centrinės kredito unijos.

Siekdama užtikrinti kapitalo pakankamumo rodiklio vykdymą, kredito unija „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai) su Centrine kredito unija susitarė dėl 350 000 Lt subordinuotosios šešerių metų trukmės paskolos

Kredito unijai „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė) 1 100 000 Lt subordinuotoji šešerių metų trukmės paskolas reikalinga siekiant užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą bei, kaip informavo unija, įgyvendinti numatytą tolimesnę jos veiklos plėtrą bei turto augimą.

Ukmergės ūkininkų kredito unija nurodė, kad kapitalo bazės sustiprinimas 500 000 Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą leis užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą. Be to, subordinuotosios paskolos lėšos turės teigiamos įtakos ir kitų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.