Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos bankas leido įregistruoti Grigiškių kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. vasario 19 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Įstatai pakeisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimus.