Lietuvos bankas
2022-12-27
11

Nepaisant sulėtėjusios ekonomikos plėtros, nominaliojo darbo užmokesčio augimas vis dar yra dviženklis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šių metų trečiąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 12,6 proc. didesnis nei prieš metus. Tiek mažiausiai, tiek vidutiniškai, tiek daugiausiai uždirbančių darbuotojų darbo užmokestis kilo panašiu tempu. Realusis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 8,3 proc. mažesnis nei prieš metus.

Naujausius duomenis komentuoja Ekonomikos departamento vyresnioji ekonomistė Justina Zajankauskaitė

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas šalies ūkyje lėtėja, tačiau vis dar yra dviženklis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šių metų trečiąjį ketvirtį darbo užmokestis šalyje buvo 12,6 proc. didesnis nei prieš metus. Nuo praėjusių metų antrojo ketvirčio stebima atlyginimų augimo dinamika viešajame ir privačiajame sektoriuose nepasikeitė: privačiajame sektoriuje darbo užmokestis ir toliau kilo spartesniu tempu (13,9 %) nei viešajame sektoriuje (9,7 %) (žr. A pav.). Pagrindinė viešojo sektoriaus darbo užmokesčio augimo sulėtėjimo priežastis – mažiau didėjantys švietimo ir sveikatos apsaugos darbuotojų atlyginimai. Bendrą darbo užmokesčio augimo lėtėjimą šalyje galima sieti su pamažu slūgstančia įtampa darbo rinkoje. Nors šių metų trečiąjį ketvirtį laisvų darbo vietų lygis tebebuvo itin aukštas (1,9 %), o nedarbas buvo artimas istorinėms žemumos (5,7 %), įtampos lygis (vertinamas pagal laisvų darbo vietų ir bedarbių santykį) sumažėjo, tačiau vis dar išliko didesnis nei vidutiniškai 2008–2022 m. (žr. B pav.). Prie mažėjančios įtampos Lietuvos darbo rinkoje prisideda teigiamas migracijos saldo (2022 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuvoje grynosios migracijos balansas siekė apie 52 tūkst. ir buvo rekordinėse aukštumose dėl atvykstančių užsieniečių) ir, tikėtina, atsargesni įmonių naujų darbuotojų poreikio vertinimai dėl rizikų tarptautinėje aplinkoje bei įtemptos situacijos energijos išteklių rinkoje. Mažėjančias darbuotojų trūkumo problemas Lietuvos darbo rinkoje patvirtina ir naujausia šių metų lapkričio mėn. verslo apklausų statistika, kuri rodo, kad visuose didžiuosiuose ekonomikos sektoriuose įmonių, susiduriančių su darbuotojų stygiumi, dalis yra pastebimai mažesnė nei metų pradžioje.

Spartų darbo užmokesčio metinį augimą daugiausia lėmė didėję paslaugų sektoriaus darbuotojų atlyginimai (žr. C pav.). Sparčiausiai darbo užmokestis kilo informacijos ir ryšių veikloje: palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, atlyginimai pakilo net 18,7 proc. Spartus metinis augimas stebėtas ir profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje – joje darbo užmokestis per metus pakilo 14,9 proc. Tai galima sieti su maža kvalifikuotų darbuotojų pasiūla (Lietuvos banko skaičiavimais, aukštos kvalifikacijos specialistų nedarbas yra sumažėjęs iki vos 5,0 %) ir didele jų paklausa (didelis laisvų darbo vietų skaičius), o tai lemia didesnį spaudimą darbdaviams kelti darbo užmokestį šiose aukštos kvalifikacijos veiklose. Tiesa, trečiąjį ketvirtį kai kuriose veiklose fiksuoti ir ne tokie dideli atlyginimų pokyčiai. Pavyzdžiui, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo veiklose darbo užmokestis kilo atitinkamai 7,3 ir 8,6 proc.

2022 m. ketvirtojo ketvirčio pradžios duomenys signalizuoja apie nedidėjančią darbo užmokesčio augimo spartą. Sodros kas mėnesį skelbiamų administracinių duomenų dinamika rodo, kad vidutinės draudžiamosios pajamos šalyje didėja nuosaikiau nei metų pradžioje. Nuo gegužės mėn. darbo pajamų (pagal sezoniškumą pakoreguoti duomenys, 3 mėn. slankieji vidurkiai) augimas pradėjo reikšmingai lėtėti (žr. D pav.). 2022 m. spalio mėn., palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu, mėnesinių darbo pajamų pokytis per metus sudarė apie 13 proc.

Spalio mėn. tiek mažiausiai, tiek vidutiniškai, tiek daugiausiai uždirbančių darbuotojų darbo užmokestis kilo panašiu tempu (žr. E pav.). Be to, analizuojamu laikotarpiu, visų dirbančiųjų atlyginimai augo mažiau, negu didėjo vidutinis kainų lygis (22,1 %). Spartesnis nei nominaliojo darbo užmokesčio vartotojų kainų augimas lėmė realiojo bruto darbo užmokesčio ir gyventojų perkamosios galios mažėjimą. Realusis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 8,3 proc. mažesnis nei prieš metus (žr. F pav.).

Duomenų komentaras: darbo užmokestis 2022 m. trečiąjį ketvirtįDuomenų komentaras: darbo užmokestis 2022 m. trečiąjį ketvirtįDuomenų komentaras: darbo užmokestis 2022 m. trečiąjį ketvirtį