Lietuvos bankas
2022-11-15
11

Stiprėjant aukštesnės palyginamosios bazės efektui, kai kainos lyginamos su padidėjusiomis kainomis prieš metus, ir rinkose nukritus gamtinių dujų ir elektros kainoms, metinė infliacija Lietuvoje spalio mėn. šiek tiek sumažėjo, tačiau vis dar buvo didelė ir sudarė 22,1 proc. (rugsėjo mėn. – 22,5 %). Vidutinė metinė infliacija (12 paskutinių ir 12 ankstesnių mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis) spalio mėn. pasiekė 17,1 proc. Metinės infliacijos sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs metinis energijos kainų augimas, daugiausia nulemtas spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., atpigusios šilumos energijos. 

Spalio mėn. energijos kainos kilo 60 proc. metiniu tempu, t. y. 13 proc. punktų lėčiau nei rugsėjo mėn., ir daugiausia prisidėjo prie metinės infliacijos sumažėjimo. Energijos kainų raidai didžiausią įtaką turėjo spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., atpigusi šilumos energija. Sudarius galimybes šilumos energijos tiekėjams keisti šildymui naudojamo kuro struktūrą ir naudoti alternatyvias kuro rūšis, įskaitant mazutą, buvo galima lanksčiau reaguoti į kainų pokyčius žaliavų rinkose ir sumažinti dujų kainų įtaką galutinei šilumos kainai. Be to, nuo spalio 1 d. įsigaliojo nulinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas centralizuotai teikiamai šilumos energijai. Visa tai lėmė, kad, palyginti su rugsėjo mėn., šilumos energija atpigo 7,8 proc., taip pat sumažėjo ir metinis šilumos energijos kainų augimas – spalio mėn. sudarė 90 proc. (rugsėjo mėn. – 131 %). Antrą mėnesį iš eilės krintant elektros kainoms rinkoje, elektra pigo ir buitiniams vartotojams. Spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., elektra vartotojams vidutiniškai atpigo 5,7 proc. ir buvo 79 proc. (rugsėjo mėn. – 90 %) brangesnė nei prieš metus.

Per spalio mėn. maisto kainos pakilo 3,6 proc. ir buvo 33 proc. didesnės nei prieš metus. Sumažėjus energijos, o padidėjus maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainų augimui, spalio mėn. šios prekės buvo pagrindinis infliaciją lemiantis veikinys. Nors energijos kainų augimas ir toliau buvo didžiausias,  tačiau maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, prekės sudaro apie ketvirtadalį (energija – 12,8 %) viso vartojimo krepšelio, todėl jos lėmė 7,4 proc. bendrosios infliacijos ir buvo pagrindinis infliaciją lemiantis veiksnys. Itin dideliu metiniu augimu ir toliau išsiskyrė pieno produktai ir aliejai bei kiti riebalai – šios prekės buvo atitinkamai 49 ir 47 proc. brangesnės nei prieš metus. Maisto produktų kainų raidai itin didelę įtaką daro išaugusios pieno ir javų supirkimo kainos Lietuvoje. Jau praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį sparčiau pradėjus kilti šių prekių kainoms,  2022 m. rugsėjo mėn. natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos kilo 55, o javų – 56 proc. metiniu tempu.

Grynoji infliacija, kuri neapima labiausiai kintančių energijos ir maisto prekių, spalio mėn. padidėjo ir sudarė 12,2 proc. (rugsėjo mėn. – 11,8 %). Vienos iš grynosios infliacijos komponenčių – paslaugų – atveju išsiskyrė atostogų kelionių kainų augimas, spalio mėn. sudaręs beveik 32 proc. Tam reikšmingą įtaką turėjo popandeminis atsivėrimas keliautojams ir dėl to išaugusi kelionių paklausa. Paminėtinos ir maitinimo paslaugos, kurioms vidutiniškai skiriama 4,1 proc. visų vartojimo išlaidų – jos spalio mėn. buvo 20 proc. brangesnės nei prieš metus. Kitos grynosios infliacijos komponentės – pramonės prekių – atveju išsiskyrė automobiliai, kurių kainos spalio mėn. kilo 18,8 proc. metiniu tempu ir nulėmė 0,4 proc. punkto bendrosios infliacijos. Pramonės prekių kainų raidai ir toliau itin reikšmingą įtaką turi gamintojų kainų augimas. Nors spalio mėn. metinis apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, gamintojų produkcijos kainų augimas sumažėjo, tačiau vis dar buvo didelis ir sudarė 27,4 proc. (rugsėjo mėn. – 29,6 %).  

Pagal išankstinį įvertį, metinė infliacija euro zonoje spalio mėn. padidėjo ir sudarė 10,7 proc. (rugsėjo mėn. – 9,9 %). Ir toliau daugiausia brango energija – 42 proc. metiniu tempu, tačiau reikšmingai padidėjo ir maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainų augimas, spalio mėn. sudaręs 13,1 proc. (rugsėjo mėn. – 11,8 %). Iš visų euro zonos šalių kainos sparčiausiai kilo Estijoje – spalio mėn. jos buvo 22,4 proc. didesnės nei prieš metus. 

Duomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. infliacijaDuomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. infliacija