Lietuvos bankas
2021-12-27
11

Tyrėja Mariarosaria Comunale kartu su bendraautoriumi Dmitrij Celov išleido naują LB diskusinį straipsnį „Business cycles in the EU: A comprehensive comparison across methods“.

Straipsnyje nagrinėjami įvairūs ekonominių ciklų įvertinimo metodai analizuojant Europos Sąjungos ir euro zonos šalių duomenis. Iš pradžių 11 skirtingų metodų taikomi simuliuotam, tačiau realių ekonominių procesų savybes atitinkančiam ciklui identifikuoti. Randama, kad egzistuoja didelis modelio neapibrėžtumas lyginant skirtingus ekonominio ciklo įverčius; ciklo identifikavimo metodai pasižymi prastesniu tikslumu, kai vertinamas augimo pagreitis, tačiau šie metodai veikia neblogai, kai analizuojami augimo tempai arba bandoma identifikuoti ciklo „posūkio taškus“. Taip pat randama, kad ne vienas atskiras metodas, o metodų derinys duoda geresnius rezultatus (ciklai identifikuojami tiksliau), išskyrus tuos atvejus, kai ciklai trunka trumpiau arba yra mažesni – tuomet atskiri metodai gali būti tikslesni nei metodų derinys. Vėliau tie patys ciklo identifikavimo metodai taikomi realiojo BVP ir nedarbo duomenims euro zonos šalyse 1995–2020 m. Randama, kad individualių šalių ekonominiai ciklai yra neblogai sinchronizuoti su agreguotais euro zonos rodikliais. Vis dėlto randama ir išimčių, ypač tarp periferinių šalių ir naujų euro zonos narių; tiesa, naujų euro zonos narių sinchroniškumas sustiprėjo po didžiosios finansų krizės. Įdomu, kad Vokietijos ekonominiai ciklai yra tarp mažiausiai sinchronizuotų su agreguotais euro zonos rodikliais.

Visą darbo straipsnį galima rasti čia.