Lietuvos bankas
2022-01-31
11

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjas Valentin Jouvanceau kartu su bendraautoriais paskelbė naują LB darbo straipsnį „State-Contingent Forward Guidance“. Jame pasiūlyta nauja nuo ekonomikos būsenos priklausomų pinigų politikos išankstinių gairių (angl. state-contingent forward guidance) poveikio modeliavimo ir vertinimo strategija. Naudojant DSGE modelį, kuriame išankstinės gairės yra keičiamos endogeniškai, randama, kad visiškai patikimos išankstinės gairės (angl. fully credible, t. y. gairės, kuriomis ekonomikos dalyviai visiškai neabejoja) padidina infliaciją ir gamybos lygį, bet nelemia greito ekonomikos išėjimo iš nulinės žemutinės ribos režimo (angl. zero-lower bound). Jei išankstinių gairių patikimumu ekonomikos dalyviai abejoja, tuomet jų poveikis yra mažesnis. Pritaikius pasiūlytą modeliavimo strategiją 2012 m. gruodžio mėn. FOMC (JAV Federalinio rezervo sistemos Atviros rinkos operacijų komiteto) paskelbtų išankstinių gairių poveikiui įvertinti, gauta, kad išankstinės gairės lėmė apie 1,5 procentinio punkto mažesnį nedarbo lygį ir apie 0,5 procentinio punkto aukštesnę infliaciją JAV ekonomikoje.

Visą straipsnį galima rasti čia.