Lietuvos bankas
2022-04-04
11

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjas Valentin Jouvanceau išleido naują LB diskusinį straipsnį „Producer and consumer price rigidity: the case of Lithuania“.

Straipsnyje pateikiama statistika apie vartotojų ir gamintojų kainų nelankstumą Lietuvoje, remiantis individualių kainų duomenimis, naudojamais SVKI ir GKI indeksams sudaryti. Turimi duomenys apima 2010–2018 m. laikotarpį ir padengia apie 73 proc. SVKI kainų ir beveik 100 proc. GKI kainų. Randama, kad gamintojų kainos yra daug lankstesnės nei vartotojų kainos – vidutiniškai per mėnesį keičiasi 58proc. sekamų gamintojų kainų ir apie 18 proc. vartotojų kainų. Vis dėlto vidutinis kainų pokytis yra didesnis vartotojų, o ne gamintojų kainų – apie 17–18 proc. vs. 7,5 proc.. Abiejose kainų grupėse infliaciją lemia kainų pokyčių dydis ir jo variacija, o ne pokyčių dažnumas. Didžiąja dalimi infliaciją lemiančius kainų pokyčius ir jų variaciją nulemia individualių kainų paaugimų skaičius.

Visą straipsnį galima rasti čia.