Lietuvos bankas
2021-09-17
  • Diskusinis straipsnis: Verslo ciklai ES: išsamus vertinimo metodų palyginimas  
11

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, vyriausioji ekonomistė Mariarosaria Comunale pristatė diskusinį sraipsnį.

Straipsnyje nagrinėjami įvairūs ekonominių ciklų įvertinimo metodai, taikomi analizuojant Europos Sąjungos ir euro zonos šalių duomenis. Iš pradžių 11 skirtingų metodų taikomi siekiant identifikuoti simuliuotą, tačiau realių ekonominių procesų savybes atitinkantį ciklą. Straipsnyje analizuojamas atskirų ekonominio ciklo identifikavimo metodų ir metodų kombinacijų tikslumas įvairiomis sąlygomis. Vėliau tie patys ciklo identifikavimo metodai taikomi realiojo BVP ir nedarbo duomenims euro zonos šalyse 1995–2020 m. Randama, kad individualių šalių ekonominiai ciklai yra neblogai sinchronizuoti su agreguotais euro zonos rodikliais. Tačiau pastebima ir išimčių, ypač periferinėse šalyse ir naujose euro zonos narėse; tiesa, naujų euro zonos narių sinchroniškumas sustiprėjo po didžiosios finansų krizės. Įdomu, kad Vokietijos ekonominiai ciklai yra tarp mažiausiai sinchronizuotų su agreguotais euro zonos rodikliais.

Visą diskusinį straipsnį galima rasti čia.