Lietuvos bankas
2022-01-26
11

Mariarosaria Comunale kartu su bendraautoriumi Francesco Paolo Mongelli straipsnis „Tracking growth in the euro area subject to a dimensionality problem“, anksčiau skelbtas kaip LB darbo straipsnis, dabar skelbiamas ECB darbo straipsnių serijoje.

Straipsnyje analizuojami veiksniai, 1990–2016 m. lėmę 9 didžiausių Eurosistemos šalių ekonomikų augimą per paskutinius 30 m. Autoriai straipsnyje nagrinėja ilgą įvairių (realių, finansinių, monetarinių, institucinių) kintamųjų sąrašą ir kiekybiškai vertina jų galimą poveikį nagrinėjamų ekonomikų augimui trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbus ilgalaikio augimo veiksnys – ypač periferijos šalims – institucinė integracija. Padidėjęs konkurencingumas ir valstybės bei sisteminių rizikų sumažėjimas taip pat padėjo užtikrinti ekonomikų augimą ilguoju laikotarpiu. O valstybės skolos santykis su BVP turėjo trumpalaikį neigiamą poveikį periferijos šalių augimui. Turto ir akcijų kainų svyravimai turėjo neigiamą poveikį augimui trumpuoju laikotarpiu; paskolos nefinansinėms korporacijoms didino pagrindinių Eurosistemos šalių ekonomikų augimą, kaip ir teigiamas pasaulinio BVP augimas.