Lietuvos bankas
2021-11-23
11

 

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjo Lino Tarasonio kartu su bendraautoriais straipsnis „Income Inequality and Redistribution in Lithuania: the role of policy, labour market, income and demographics“ paskelbtas recenzuojamame žurnale The Review of Income and Wealth.

Autoriai straipsnyje modeliuoja disponuojamųjų pajamų skirstinį Lietuvoje ir veiksnius, lėmusius jo kaitą 2007–2015 m. Kiekybiškai įvertinamas keturių veiksnių grupių poveikis disponuojamųjų pajamų pasiskirstymo dinamikai: demografinių veiksnių, darbo rinkos struktūros, kainų ir pajamingumo, mokesčių ir išmokų sistemoms. Rezultatai atskleidžia, kad šių keturių veiksnių grupių poveikis smarkiai skyrėsi dviem analizuojamojo laikotarpio subperiodais: mokesčių ir išmokų sistema iš esmės stabdė pajamų nelygybės didėjimą didžiosios finansų krizės laikotarpiu 2007–2011 m., bet vėliau, ekonominio pakilimo laikotarpiu, ji poveikio neturėjo. Šio spartaus ekonominio augimo laikotarpiu prie pajamų nelygybės didėjimo iš esmės prisidėjo augančios gamybos išteklių (darbo ir kapitalo) pajamos. Taip pat randama, kad mažėjantis santuokų skaičius (demografinis veiksnys) prisidėjo prie pajamų nelygybės augimo Lietuvoje.

Straipsnį galima rasti čia.