Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su banko akcijų suteikiamų teisių ir banko organų kompetencijos pasikeitimu, patvirtintus 2010 m. lapkričio 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Įstatai pakeisti siekiant suderinti Šiaulių banko įstatų nuostatas su pasikeitusiomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.