Lietuvos bankas
2021-10-27
11

2021 m. antrąjį ketvirtį tiek privačiajame, tiek valdžios sektoriuje darbo užmokestis vidutiniškai augo dviženkliais tempais. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. antrą ketvirtį, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 12 proc.: privačiajame – 13 proc., viešajame sektoriuje – 10 proc. Darbo atlygio raidą veikė dar prieš pandemiją iškilusi ir suintensyvėjusi darbuotojų stygiaus problema, valstybės priimami sprendimai, kuriais buvo didinami mažiausias pajamas gaunančių asmenų darbo užmokesčiai, keliamas viešojo sektoriaus darbuotojų darbo atlygis. Galimybes taip sparčiai augti darbo užmokesčiui sudarė ir pandemijos metu priimti veiklos efektyvinimo ir prisitaikymo prie pandemijos sąlygų sprendimai, leidę Lietuvos įmonėms reikšmingai padidinti darbo našumą. Duomenys, apimantys 2021 m. antrojo pusmečio pradžią, signalizuoja apie tolesnį atlyginimų augimą.

Naujausius duomenis komentuoja Ekonomikos departamento ekonomistė Justina Zajankauskaitė

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas šalies ūkyje ir toliau yra spartus. Darbo užmokestis šalyje antrąjį ketvirtį buvo 12 proc. didesnis nei prieš metus. Nuo 2020 m. antrojo ketvirčio stebimas spartesnis viešojo sektoriaus (palyginti su privačiuoju sektoriumi) atlyginimų augimas truko metus laiko. 2021 m. antrąjį ketvirtį ši tendencija pasikeitė: privačiajame sektoriuje darbo užmokestis šoktelėjo 13 proc., o viešajame – 10 proc. Dviženkliam atlyginimų augimui įtakos turėjo padidėjusi MMA, padidintas viešojo sektoriaus darbuotojų darbo atlygis, pandemijos metu priimti veiklos efektyvinimo ir prisitaikymo prie pandemijos sąlygų sprendimai. Šiuo metu stebint situaciją darbo rinkoje, viena svarbiausių priežasčių, lemiančių itin spartų darbo užmokesčio augimą, yra darbuotojų trūkumas. Didžiausiu laisvų darbo vietų skaičiaus augimu išsiskiria transporto, informacijos ir ryšių, apdirbamosios gamybos bei viešasis sektorius. Šiose veiklose fiksuojami sparčiausi atlyginimų augimai. Mažesnis spaudimas didesniam darbo užmokesčiui juntamas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei pramogų ir poilsio veiklose, kuriose laisvų darbo vietų skaičiaus augimas nėra toks spartus, kaip kituose sektoriuose.

Ketvirtiniai augimai (pašalinus sezono įtaką) rodo, kad darbo užmokesčio augimo sparta ir toliau nemažėja. Šalyje ketvirtinis augimas padidėjo nuo įprasto (2017–2020 m. vidurkis) 2,3 iki 2,5 proc. Paspartėjimas geriausiai matomas privačiajame sektoriuje, kuriame įprastai DU per ketvirtį augo 2,1 proc., o per 2021 m. antrąjį ketvirtį atlyginimai pakilo 2,9 proc. Viešajame sektoriuje stebime priešingą tendenciją: per 2021 m. antrąjį ketvirtį DU augimas sulėtėjo daugiau negu perpus – iki 1,2 proc. (nuo vidutinio 2,7 % per ketvirtį vidutiniškai 2017–2020 m.). Tokį ketvirtinį sumažėjimą viešajame sektoriuje lemia priedų ir premijų skyrimas, kadangi dažniausiai premijos bei priedai yra išmokami metų pabaigoje. Algų šuolis viešajame sektoriuje buvo itin ryškus pernai metų antroje pusėje, pakėlus atlyginimus ir išmokėjus priedus švietimo ir sveikatos priežiūros darbuotojams.

2021 m. antrojo pusmečio pradžia signalizuoja apie tolesnį atlyginimų augimą (žr. D pav.). 2021 m. rugpjūčio mėn., palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu, DU augo sparčiau nei 2021 m. pirmojo pusmečio pabaigoje: stebėtas 11,9 proc. darbo pajamų augimas. Antrąjį pusmetį, palyginti su pirmuoju, tikėtinas šiek tiek nuosaikesnis DU augimas, o per visus metus DU padidėjimas turėtų sudaryti 9,4 proc.

Darbo užmokestis 2021 m. antrąjį ketvirtįDarbo užmokestis 2021 m. antrąjį ketvirtį