Lietuvos bankas
2022-05-03
11

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjo Soroosh Soofi-Siavash kartu su bendraautoriumi straipsnis „What Moves Treasury Yields?” („Kas daro įtaką iždo vertybinių popierių pajamingumui?“) išspausdintas aukšto lygio akademiniame žurnale Journal of Financial Economics.

Straipsnyje naujienų apie pajamingumą šokas apibūdinamas kaip naujovė, nekeičianti iždo pajamingumo tuo pačiu metu, bet paaiškina maksimalią jo būsimų svyravimų dalį. Pajamingumas į naujienų šoką reaguoja ne iš karto, nes pirminė terminų premijų ir numatomų trumpalaikių palūkanų normų reakcija kompensuoja viena kitą. Nors poveikis terminuotosioms premijoms greitai išnyksta, tikėtinos trumposios palūkanų normos, taigi ir pajamingumas, nuolat mažėja. Todėl šokas paaiškina net 50 proc. iždo pajamingumo svyravimų po kelerių metų. Teigiamas naujienų apie pajamingumą šokas susijęs su kartu reikšmingai padidėjusiu akcijų ir obligacijų rinkos kintamumu, tuo pačiu metu reaguojančiais pagrindiniais ekonominiais rodikliais, o po to nuolat mažėjančiu realiuoju aktyvumu ir infliacija, kurią reguliuoja JAV Federalinio rezervo bankas. Nustatyti akcijų rinkos kintamumo ir verslo ciklo naujienų šokai yra panašūs ir kartu atspindi didžiąją dalį pajamingumo naujienų šoko variacijos.

Visą straipsnį galima rasti čia.

Šis straipsnis yra paskelbtas Lietuvos banko darbo straipsnių serijoje.