Lietuvos bankas
2022-05-17
11

Lietuvos banko Tyrimų centro vadovo Povilo Lastausko kartu su Justu Dainausku (Londono ekonomikos mokykla) ir Mariarosaria Comunale (TVF) parengtas straipsnis „Kaip prekyba prisitaiko prie pasaulinių trikdžių? Tiekimo grandinės įpročių vaidmuo“ („How Does Trade Adjust to Global Disruptions? The role of supply chain habits“) aprašytas pasaulinio lygio leidiniuose.

Visai neseniai šis straipsnis publikuotas pagrindiniame Tarptautinio valiutos fondo kas pusmetį leidžiamame mokslinių tyrimų populiarinimo leidinyje „IMF Research Perspectives“.

Straipsnyje aprašomame tyrime daugiausia dėmesio skiriama nesubalansuotiems ir fragmentuotiems tarptautinės prekybos srautams, ypač – tiekimo grandinių vaidmeniui, paaiškinant ir prognozuojant dvišalių prekybos srautų dinamiką.

Vis dar mažai žinoma, kodėl pasauliniai šokai, tokie kaip COVID-19 pandemija ar 2008 m. pasaulinė finansų krizė, sukelia sinchronizuotą, bet labai skirtingo dydžio prekybos srautų reakciją, kuri gerokai lenkia pajamų ar gamybos apimties pasikeitimus.

Aprašytame tyrime teigiama, kad mažiau globaliose vertės grandinėse integruotos šalys, prekiaujančios su tolimomis – tiek geografiniu, tiek instituciniu atstumais – šalimis, patiria didžiausią prekybos srauto sutrikimą, kai reaguoja į pasaulinius prekybos šokus. O prekybos srautai tarp labiau regioninėse vertės grandinėse integruotų šalių yra atsparesni sukrėtimams ir linkę greičiau atsigauti.

Minėto Lietuvos banko straipsnio pagrindu anksčiau buvo publikuoti mokslo populiarinimo straipsniai mokslu grįstos ekonominės politikos portale VoxEU, taip pat Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos leidinyje Mokslas pasauliui (Research for the World). Tyrimo rezultatai taip pat cituoti Jungtinių Tautų Prekybos ir vystymosi konferencijos mokslo straipsnyje apie Prekybos sutartis ir prekybos atsparumą per COVID-19 pandemiją.