Lietuvos bankas
2022-02-11
11

Theodore Panagiotidis (kartu su bendraautoriais) Lietuvos banko darbo straipsnis „Finansų raida, reformos ir augimas“ (angl. Financial Development, Reforms and Growth).

Straipsnyje analizuojama, ar yra speciali finansinės sistemos struktūra, kuri skatina ekonominį augimą, o galbūt ekonominis augimas nulemia tam tikrą finansų sistemos struktūrą šalyje. Yra žinoma, kad finansinio išsivystymo lygis ir finansinės reformos lemia ekonominį augimą, tačiau daug mažiau žinoma, kaip šis efektas varijuoja tarp įvairių ekonomikos augimo tempų (analizuojant jų sąlyginį skirstinį). Autoriai tyrinėja šį fenomeną įvairiomis ekonometrinėmis technikomis ir būdais, remdamiesi 81 šalies 30 metų paneliniais duomenimis. Rezultatai patvirtina, kad finansinė reforma yra svarbus augimo veiksnys, ypač tada, kai šalies augimo tempai žemi. Finansinės sistemos išsivystymo lygis irgi yra augimo veiksnys, tačiau jo svarba ir statistinis reikšmingumas varijuoja. Finansinė reforma augimą lemia labiau nei finansinio išsivystymo lygis. Galiausiai aiškėja, kad labiausiai ekonomikos augimą lemia reformos bankų priežiūros ir vertybinių popierių rinkų reguliavimo srityse.

Visą straipsnį galima rasti čia.