Lietuvos bankas
2012-06-14

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Synergy Finance“ valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją, suteikiančią teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Licencija suteikia teisę verstis ir papildoma veikla: valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius; konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

UAB „Synergy finance“ informavo, kad veiklos pradžioje ketina steigti vieną investicinį fondą – neribotos veiklos trukmės, atviro tipo specialųjį kolektyvinio investavimo subjektą, investuojantį į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.