Lietuvos bankas
2013-06-11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija „Sostinės kreditas“ pašalino 2012 m. kovo mėn. inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė šiai kredito unijai taikytą poveikio priemonę – draudimą skolinti asocijuotiesiems nariams (juridiniams asmenims).