Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyboje aptarti Šiaulių banko inspektavimo rezultatai. Jo metu buvo tikrinamas kredito ir likvidumo rizikos valdymas.

Atkreiptas dėmesys, kad banko kapitalizavimo lygis leidžia užtikrinti Šiaulių banko stabilią ir tvarią veiklą.

Bankas įpareigotas parengti inspektavimo metu nustatytų trūkumų pašalinimo planą ir jį artimiausiu metu pateikti Lietuvos bankui.