Lietuvos bankas
2014-01-09

Lietuvos banko valdybai pristatyti Priežiūros tarnybos atlikto AB Šiaulių banko Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai. Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas apima nuolatinį banko veiklos stebėjimą bei vertinimą ir baigiamas įvertinus banko pateiktus vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.

Lietuvos banko valdyba įpareigojo  AB Šiaulių banką įvertinti jo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso ataskaitoje nurodytus su rizikos valdymo sistemomis susijusius ir kitus banko veiklos trūkumus bei palaikyti didesnę kapitalo atsargą nenumatytiems nuostoliams absorbuoti.