Lietuvos bankas
2020-03-31
11

Siekdama sumažinti neigiamą koronaviruso (COVID-19) įtaką šalies ekonomikai ir skatindama bankus ją toliau kredituoti, Lietuvos banko valdyba šiandien nutarimu nustatė nuo 2020 m. balandžio 1 d. šalyje veikiantiems bankams 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą, kuri nuo 2019 m. birželio 30 d. buvo 1 proc. Ši finansinio stabilumo užtikrinimo priemonė naudota siekiant gerais laikais sukaupti bankų kapitalo rezervą, kuris sudaro 86 mln. Eur ir dabar atlaisvinamas stiprinant bankų pozicijas ekonomikos sukrėtimo metu. 

Lietuvos banko valdyba pareiškė, kad AKR norma nebus didinama bent 12 mėn., t. y., jei pagerėjus situacijai būtų nutarta ją padidinti (ji paprastai įsigalioja po 12 mėn. pereinamojo laikotarpio), ji būtų pradėta taikyti ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 1 d. Šis indikacinis laikotarpis priklausys ir nuo tolesnės ekonomikos bei finansų sistemos raidos.

Sprendimas dėl 0 proc. jos dydžio priimtas atsižvelgiant į numatomą reikšmingą neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai dėl COVID-19 sumažėjus išorės ir vidaus paklausai, o daliai įmonių susidūrus su veiklos apribojimais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomo laikino karantino. 

COVID-19 viruso sukeltas šokas lems ekonomikos susitraukimą, kurio mastas gali būti didelis, jei kova su juo Lietuvoje ir visame pasaulyje užsitęs, tačiau Lietuvos bankų sektorius turi sukaupęs atsargų galimiems nuostoliams sugerti. 

Sprendimą pagrindžianti medžiaga (541.6 KB download icon)