Lietuvos bankas
2014-05-21

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido AB Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 270 mln. Lt. Šis pakeitimas patvirtintas 2014 m. kovo 28 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Šiaulių banko akcininkų susirinkime.