Lietuvos bankas
2013-05-24

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB Šiaulių banko prašymą, leido įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu iki 250 mln. Lt ir banko organų kompetencijos pasikeitimu.

AB Šiaulių banko įstatų pakeitimai patvirtinti 2013 m. kovo 28 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.