Lietuvos bankas
2021-11-21
11

Metinė infliacija Lietuvoje spalio mėn. toliau augo ir sudarė 8,2 proc. (rugsėjo mėn. sudarė 6,4 %). Kaip ir ankstesniais mėnesiais, infliaciją spalio mėn. daugiausia didino pramonės prekių kainų augimas, lėmęs 1,8 proc. p. bendrosios infliacijos. Reikšmingos įtakos, kaip ir anksčiau, turėjo administruojamosios kainos, kurių augimas lėmė 1,4 proc. p. bendrosios infliacijos. Vis dėlto spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., infliaciją daugiau didino jau ir sparčiau kilusios paslaugų, maisto bei degalų kainos (žr. 1 pav.).

Komentuoja Laura Mociūnaitė, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnioji ekonomistė

Metinė infliacija Lietuvoje spalio mėn. toliau augo ir sudarė 8,2 proc. (rugsėjo mėn. sudarė 6,4 %). Kaip ir ankstesniais mėnesiais, infliaciją spalio mėn. daugiausia didino pramonės prekių kainų augimas, lėmęs 1,8 proc. p. bendrosios infliacijos. Reikšmingos įtakos, kaip ir anksčiau, turėjo administruojamosios kainos, kurių augimas lėmė 1,4 proc. p. bendrosios infliacijos. Vis dėlto spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., infliaciją daugiau didino jau ir sparčiau kilusios paslaugų, maisto bei degalų kainos (žr. 1 pav.).

Tebesitęsianti įtampa pasaulinėse tiekimo grandinėse ir pakilusios įvairių gamybos žaliavų bei energijos išteklių kainos lemia spartų pramonės prekių ir administruojamųjų kainų augimą. Spalio mėn. pramonės prekės buvo brangesnės apie 4,6 proc., o administruojamosios kainos buvo didesnės apie 18,6 proc. nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (žr. 2 pav.). Didžiausią įtaką administruojamųjų kainų augimui turi dėl pabrangusio biokuro ir gamtinių dujų kylančios šilumos energijos kainos – jos per spalio mėn. padidėjo 12,1 proc. ir buvo didesnės 38,8 proc. nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Žvelgiant į ateitį, prognozuojama, kad tiekimo trikdžiai dar gali laikytis visus 2022 metus. O energijos išteklių ateities sandoriai rodo, kad elektros ir gamtinių dujų kainos reikšmingai sumažėti turėtų jau kitų metų pirmoje pusėje.

Išaugus naftos paklausai (dėl ekonomikos atsigavimo ir perėjimo prie naftos pakilus dujų kainoms), spalio mėn. naftos kaina perkopė 83 JAV dol. Tai paveikė ir naftai imlios produkcijos – degalų – kainas. Spalio mėn. degalai ir tepalai Lietuvoje vidutiniškai 34 proc. buvo brangesni nei prieš metus ir lėmė 1,7 proc. p. bendrosios infliacijos.  

Sparčiai augant darbo užmokesčiui, metinis paslaugų kainų augimas jau viršijo priešpandeminį lygį ir spalio mėn. sudarė 6,8 proc. Sparčiau brangsta įvairios paslaugos: pavyzdžiui, būsto priežiūros paslaugos spalio mėn. buvo 11,7 proc., apgyvendinimo – 10,9 proc., o maitinimo – 6,3 proc. brangesnės nei prieš metus (žr. 3 pav.). Paslaugų kainų augimo padidėjimui spalio mėn. įtakos turėjo ir stipriai pandemijos paveiktų sektorių teikiamų paslaugų kainų pokyčiai, kuriuos veikė bazės efektas – skrydžių paslaugos spalio mėn. buvo 23,9 proc., o kelionių – 6,9 proc. brangesnės nei prieš metus. Paslaugų kainų augimas yra labiausiai sietinas su vidaus ekonomine raida, tad matyti, kad šalyje ekonominis aktyvumas yra aukštas.

Spalio mėn. metinis maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainų augimas taip pat padidėjo ir sudarė 5,8 proc. Šiam padidėjimui ypač daug įtakos turėjo daržovių kainų raida. Dėl prasto derliaus daržovių kainos spalio mėn. buvo daugiau nei ketvirtadaliu didesnės nei prieš metus ir lėmė 0,7 proc. p. bendrosios infliacijos (žr. 4 pav.). O bulvės spalio mėn. kainavo netgi dvigubai daugiau nei prieš metus. Tiesa, kitų kategorijų maistas brango daug mažiau. Pavyzdžiui, mėsos kainos spalio mėn. augo tik 1,3 proc. metiniu tempu.

Metinė infliacija euro zonoje spalio mėn. taip pat padidėjo ir sudarė 4,1 proc. (rugsėjo mėn. – 3,4 %). Infliacijos padidėjimui daugiausia įtakos turėjo sparčiai kilusios energijos kainos, kurios buvo 23,7 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

2021 m. spalio mėn. infliacija Pagal su kitomis ES šalimis metodologiškai suderintus SVKI duomenis2021 m. spalio mėn. infliacija Pagal su kitomis ES šalimis metodologiškai suderintus SVKI duomenis2021 m. spalio mėn. infliacija Pagal su kitomis ES šalimis metodologiškai suderintus SVKI duomenis