Lietuvos bankas

[[#ex]]

Mokėjimo paslaugos

 1. Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos.
 2. Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos.
 3. Mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą:
  1. tiesioginio debeto pervedimai; vykdymas;
  2. kredito pervedimai;
  3. mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone.
 4. Mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją.
 5. Mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) mokėjimo operacijų tvarkymas.
 6. Pinigų perlaidos.
 7. Mokėjimo inicijavimo paslaugos.
 8. Informacijos apie sąskaitas paslaugos.

Mokėjimo paslaugų teikėjų palyginimas: paslaugos

Teikiama paslauga / mokėjimo paslaugų teikėjas

Bankas

Specializuotas bankas

Elektroninių paslaugų įstaiga

Mokėjimo įstaiga

Mokėjimo paslaugos

+

+

+

+

Pinigų keitimas

+

+

+

+

Elektroninių pinigų leidimas

+

+

+

-

Klientų lėšų priėmimas / laikymas be nurodymų dėl mokėjimų inicijavimo (daugiau informacijos čia (85.3 KB))

+

+

+

-

Skolinimas

+ (pagrindinės paslaugos)*

+ (pagrindinės paslaugos)*

+ (reikalingas papildomas leidimas)**

+ (reikalinga papildoma registracija)**

Indėlių priėmimas

+ (pagrindinės paslaugos)*

+ (pagrindinės paslaugos)*

-

-

Investicinės paslaugos, tarpuskaita, su vertybinių popierių emisijomis susijusios paslaugos

+

-

-

-

* Kredito įstaiga yra įstaiga, kuri teikia dvi pagrindines paslaugas – priima indėlius ar kitas grąžintinas lėšas ir teikia kreditus. Kiekvienas verslo modelis, nepatenkantis į tradicinės kredito įstaigos sąvokos apibrėžtį, kiekvienu atveju yra vertinamas atskirai, todėl kredito įstaigos licencijos siekiantis rinkos dalyvis privalo šį siekį pagrįsti.

** ES nėra bendros skolinimo paslaugas teikiančių įmonių filialų steigimo kitose šalyse tvarkos, todėl bet kuri elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaiga, norinti pradėti teikti paskolas, turi atitikti kiekvienos šalies įstatymų reikalavimus. Kalbant apie skolinimo veiklą Lietuvoje, pažymėtina, kad būtinas papildomas leidimas teikti vartojimo kredito paslaugas. Daugiau skaitykite čia.


Mokėjimo paslaugų teikėjų palyginimas: pagrindiniai reikalavimai

Reikalavimai / mokėjimo paslaugų teikėjai

Bankas

Specializuotas bankas

Elektroninių pinigų įstaiga

Mokėjimo įstaiga

Įstatinis kapitalas (nuosavos lėšos)

5 000 000 Eur

1 000 000 Eur

350 000 Eur

Nuo 20 000 iki 125 000* Eur

Licencijos mokestis

4 157 Eur

4 157 Eur

1 463 Eur

868 Eur

Priežiūros mokestis (maksimalus)

0,0153 % turto per metus

 

0,0153 % turto per metus

0, 585 % su mokėjimo paslaugomis susijusių pajamų

0,585 % su mokėjimo paslaugomis susijusių pajamų

Pertvarkymo mokestis (maksimalus)

0, 0043 % turto per metus

0, 0043 % turto per metus

Netaikoma

Netaikoma

Indėlių draudimo fondų mokestis

Iki 0,10 % apdraustųjų indėlių

Iki 0,10 % apdraustųjų indėlių

Netaikoma

Netaikoma

Vadovai ir privalomosios pozicijos

Generalinis direktorius, valdančioji taryba, priežiūros valdyba*, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

Generalinis direktorius, valdančioji taryba, priežiūros valdyba*, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

Generalinis direktorius, valdančioji taryba**

Generalinis direktorius, valdančioji taryba**

Akcininkų vertinimas

Lietuvos bankas atlieka pareiškėjo galutinio naudos gavėjo vertinimą, todėl turi būti pateikta visa su juo susijusi reikalinga informacija***

Rizikos ribojimo reikalavimų lygis

Aukštas (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kurias būtina pateikti, norint gauti licenciją). Vertinama bendradarbiaujant su ECB

Aukštas (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kurias būtina pateikti, norint gauti licenciją). Vertinama bendradarbiaujant su ECB

Žemas (supaprastinta forma ir dokumentai, kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją)

Žemas (supaprastinta forma ir dokumentai, kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją)

Veiklos vykdymo reikalavimai

Visiems skolinimo paslaugas teikiantiems finansų rinkos dalyviams galioja tie patys ES ir nacionaliniai reikalavimai su tam tikromis išimtimis (pvz., Direktyvoje 2014/92/ES nustatytas reikalavimas atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą yra taikomas tik kredito įstaigoms)

Vertinimo laikotarpis

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas iki 12 mėn.)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas iki 12 mėn.)

Iki 3 mėn. (gali būti pratęstas)

Iki 3 mėn. (gali būti pratęstas)

Kaip gauti licenciją

 

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

Licencija galioja visoje ES

* 20 000 Eur už pinigų perlaidas; 50 000 Eur už mokėjimo operacijas telekomunikacijų, IT sistemų ar tinklo operatoriui; 125 000 Eur už kitas mokėjimo paslaugas; draudimo reikalavimas – už mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas.

** Stebėtojų tarybą ir valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Generalinis direktorius ir valdybos nariai negali būti stebėtojų tarybos nariai. Generalinis direktorius gali būti valdybos narys. Daugiau nei pusei stebėtojų tarybos narių neleidžiama sudaryti darbo sutarties su įmone. Vadovai turi atitikti reputacijos reikalavimus ir turėti kvalifikaciją bei patirtį, reikalingą tinkamai atlikti šias pareigas.

*** Pareiškėjas turi pateikti informaciją ir klausimynus, kuriuos pildo asmenys, tiesiogiai arba netiesiogiai valdantys įmonės akcijų paketą, sudarantį 10 proc. ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo arba balsavimo teisių arba jų dalį, kuri suteikia galimybę daryti reikšmingą įtaką tos įmonės valdymui.


Licencijavimo procesas

 1. Naujoko (pasirengimo teikti paraišką) etapas: susitikimai ir konsultacijos su Lietuvos banko ekspertais, siekiant įsitikinti, kad visi ateities planai atitinka įstatymų reikalavimus, ir pateiktų dokumentų bei jų turinio aptarimas.
 2. Paraiškos teikimas: Lietuvos bankas per 5 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ir, nenustatęs jokių trūkumų, priima paraišką nagrinėti.
 3. Paraiškos vertinimas: per 1–2 mėn. nuo paraiškos gavimo dienos Lietuvos bankas gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos ar dokumentų. Tokiu atveju vertinimo terminas pratęsiamas.
 4. Sprendimas dėl licencijos išdavimo: įvertinęs pateiktus dokumentus, Lietuvos bankas priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-22