Lietuvos bankas

[[#ex]]

Investicinės paslaugos

 1. Pavedimų priėmimas ir perdavimas.
 2. Investavimo konsultacijų teikimas.
 3. Finansinių priemonių platinimas neįsipareigojant jų išplatinti.
 4. Finansinių priemonių portfelio valdymas.
 5. Pavedimų vykdymas klientų sąskaita.
 6. Sandorių sudarymas savo sąskaita.
 7. Finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti.
 8. Daugiašalės prekybos sistemos administravimas.
 9. Organizuotos prekybos sistemos administravimas.

Investicinių paslaugų teikėjų palyginimas: paslaugos

Paslaugos / investicinių paslaugų teikėjas

Bankas*

Finansų maklerio įmonė (A kategorija)

Finansų maklerio įmonė (B kategorija)

Finansų maklerio įmonė (C kategorija)

Finansų patarėjo įmonė

Pavedimų priėmimas ir perdavimas

+

+

+

+

+

Investavimo konsultacijų teikimas

+

+

+

+

+

Finansinių priemonių platinimas neįsipareigojant jų išplatinti

+

+

+

+

-

Finansinių priemonių portfelio valdymas

+

+

+

+

-

Organizuotos prekybos sistemos administravimas

+

+

+

+

-

Pavedimų vykdymas klientų sąskaita

+

+

+

-

-

Sandorių sudarymas savo sąskaita

+

+

-

-

-

Finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti

+

+

-

-

-

Daugiašalės prekybos sistemos administravimas

+

+

-

-

-

Papildoma paslauga: finansinių priemonių saugojimas ir administravimas kliento sąskaita

+

+

+

-

-

* Bankas yra kredito įstaiga, kuri teikia dvi pagrindines paslaugas – priima indėlius ar kitas grąžintinas lėšas ir teikia kreditus. Kiekvienas verslo modelis, nepatenkantis į tradicinės kredito įstaigos sąvokos apibrėžtį, kiekvienu atveju yra vertinamas atskirai, todėl banko licencijos siekiantis rinkos dalyvis privalo šį siekį pagrįsti.


Investicinių paslaugų teikėjų palyginimas: pagrindiniai reikalavimai

Reikalavimai/ investicinių paslaugų teikėjas

Bankas

Finansų maklerio įmonė (A kategorija)

Finansų maklerio įmonė (B kategorija)

Finansų maklerio įmonė (C kategorija)

Finansų patarėjo įmonė

Įstatinis kapitalas (nuosavos lėšos)

5 000 000 Eur

730 000 Eur

125 000 Eur

50 000 Eur

Draudimo reikalavimas

Licencijos mokestis

4 157 Eur

947 Eur

947 Eur

947 Eur

574 Eur

Priežiūros mokestis (maksimalus)

0,0153 % turto per metus

 

0,27 % turto per metus

 

0,27 % turto per metus

 

0,27 % turto per metus

 

Iki 391 Eur per metus

Pertvarkymo mokestis (maksimalus)

0,0043 % turto per metus

 

0,075 % pajamų per metus

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Vadovai ir privalomosios pozicijos

Generalinis direktorius, valdyba*, vidaus audito pareigūnas, specializuotas investavimo paslaugų skyrius, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

Generalinis direktorius, valdyba*, atitikties pareigūnas, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

 

Generalinis direktorius, valdyba*, atitikties pareigūnas, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

 

Generalinis direktorius, valdyba*, atitikties pareigūnas, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

 

Generalinis direktorius, valdyba*, atitikties pareigūnas, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

 

Rizikos ribojimo reikalavimų lygis

Aukštas (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kurias būtina pateikti, norint gauti licenciją). Vertinama bendradarbiaujant su ECB

Vidutinis (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kurias būtina pateikti, norint gauti licenciją)

Vidutinis (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kurias būtina pateikti, norint gauti licenciją)

Vidutinis (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kurias būtina pateikti, norint gauti licenciją)

Žemas

(supaprastinta forma, trumpas vidaus taisyklių ir dokumentų, kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją, sąrašas)

Verslo vykdymo reikalavimai

Visiems skolinimo paslaugas teikiantiems finansų rinkos dalyviams taikomi tie patys ES ir nacionaliniai reikalavimai

Vertinimo laikotarpis

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas iki 12 mėn.)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas)

Kaip gauti licenciją

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

Visoje ES galiojanti licencija

+

+

+

+

-

* Stėbėtojų tarybą ir valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Generalinis direktorius ir valdybos nariai negali būti stebėtojų tarybos nariai. Generalinis direktorius gali būti valdybos narys. Daugiau nei pusei stebėtojų tarybos narių neleidžiama sudaryti darbo sutarties su įmone. Vadovai turi atitikti reputacijos reikalavimus ir turėti kvalifikaciją bei patirtį, reikalingą tinkamai atlikti šias pareigas.


Licencijavimo procesas

 1. Naujoko (pasirengimo teikti paraišką) etapas: susitikimai ir konsultacijos su Lietuvos banko ekspertais, siekiant įsitikinti, kad visi ateities planai atitinka įstatymų reikalavimus, ir pateiktų dokumentų bei jų turinio aptarimas.
 2. Paraiškos teikimas: Lietuvos bankas per 5 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ir, nenustatęs jokių trūkumų, priima paraišką nagrinėti.
 3. Paraiškos vertinimas: per 1–2 mėn. nuo paraiškos gavimo dienos Lietuvos bankas gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos ar dokumentų. Tokiu atveju vertinimo terminas pratęsiamas.
 4. Sprendimas dėl licencijos išdavimo: įvertinęs pateiktus dokumentus, Lietuvos bankas priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-21