Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginių dedamąsias.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P1 P2-P1 P3-P2
grynieji pinigai apyvartoje vienadieniai indėliai sutarto iki 2 m. termino indėliai įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai atpirkimo sandoriai PRF vienetai (akcijos) skolos vertybiniai popieriai iki 2 m.
1 iš viso eurais užsienio valiutomis iš viso eurais1 užsienio valiutomis iš viso eurais užsienio valiutomis 11 12 13
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2019 - 11 6 504,1 19 111,9 18 521,2 590,7 3 873,2 3 602,8 270,4 116,5 110,3 6,2 0,0 - 0,0
2019 - 12 6 594,3 20 046,7 19 420,6 626,0 3 952,1 3 603,9 348,2 126,9 121,4 5,4 0,0 - 0,0
2020 - 01 6 521,6 19 970,3 19 336,6 633,7 3 889,3 3 537,1 352,2 141,3 134,9 6,4 0,0 - 0,0
2020 - 02 6 514,3 20 202,3 19 538,1 664,2 3 959,5 3 624,3 335,2 179,7 174,0 5,7 0,0 - 0,0
2020 - 03 6 680,5 20 689,7 20 067,7 622,1 3 821,5 3 530,7 290,7 153,7 147,3 6,4 0,0 - 0,0
2020 - 04 6 819,4 21 317,5 20 654,5 663,1 3 689,6 3 424,8 264,9 150,5 141,9 8,6 0,0 - 0,0
2020 - 05 6 941,6 21 990,1 21 316,8 673,3 3 674,3 3 415,9 258,4 171,6 161,4 10,2 0,0 - 0,0
2020 - 06 6 994,6 22 393,5 21 701,5 691,9 3 660,0 3 404,7 255,3 262,6 254,0 8,6 0,0 - 0,0
2020 - 07 7 031,1 22 872,6 22 180,9 691,7 3 611,6 3 371,1 240,5 266,5 258,7 7,7 0,0 - 0,0
2020 - 08 7 054,0 23 447,1 22 752,5 694,6 3 645,6 3 405,3 240,3 312,1 304,4 7,7 0,0 - 0,0
2020 - 09 7 078,0 24 024,3 23 329,9 694,4 3 624,7 3 387,6 237,1 230,7 221,2 9,5 0,0 - 0,0
2020 - 10 7 112,6 25 113,7 24 404,6 709,2 3 611,7 3 383,6 228,1 165,2 156,9 8,3 0,0 - 0,0
2020 - 11 7 166,5 25 627,7 24 908,8 718,9 3 579,7 3 357,4 222,4 175,6 166,1 9,5 0,0 - 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27