Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginių dedamąsias.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P1 P2-P1 P3-P2
grynieji pinigai apyvartoje vienadieniai indėliai sutarto iki 2 m. termino indėliai įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai atpirkimo sandoriai PRF vienetai (akcijos) skolos vertybiniai popieriai iki 2 m.
1 iš viso eurais užsienio valiutomis iš viso eurais1 užsienio valiutomis iš viso eurais užsienio valiutomis 11 12 13
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2019 - 04 6 265,6 17 727,6 17 131,5 596,1 3 900,5 3 641,3 259,2 115,4 110,6 4,8 0,0 - 0,0
2019 - 05 6 269,4 17 548,7 16 969,2 579,5 3 972,9 3 714,3 258,6 117,6 112,4 5,2 0,0 - 0,0
2019 - 06 6 333,6 17 455,7 16 886,1 569,6 3 987,8 3 734,1 253,7 114,2 106,9 7,3 0,0 - 0,0
2019 - 07 6 382,1 17 738,5 17 161,9 576,6 4 038,2 3 771,3 266,8 112,1 107,0 5,1 0,0 - 0,0
2019 - 08 6 400,7 18 049,6 17 453,9 595,8 3 972,5 3 706,0 266,5 110,8 105,3 5,5 0,0 - 0,0
2019 - 09 6 412,3 18 173,0 17 602,4 570,6 3 959,8 3 689,9 269,9 109,4 104,8 4,6 0,0 - 0,0
2019 - 10 6 445,0 18 801,7 18 213,2 588,5 3 934,4 3 670,7 263,7 111,2 106,1 5,1 0,0 - 0,0
2019 - 11 6 504,1 19 111,9 18 521,2 590,7 3 873,2 3 602,8 270,4 116,5 110,3 6,2 0,0 - 0,0
2019 - 12 6 594,3 20 046,7 19 420,6 626,0 3 952,1 3 603,9 348,2 126,9 121,4 5,4 0,0 - 0,0
2020 - 01 6 521,6 19 970,3 19 336,6 633,7 3 889,3 3 537,1 352,2 141,3 134,9 6,4 0,0 - 0,0
2020 - 02 6 514,3 20 202,3 19 538,1 664,2 3 959,5 3 624,3 335,2 179,7 174,0 5,7 0,0 - 0,0
2020 - 03 6 680,5 20 689,7 20 067,7 622,1 3 821,5 3 530,7 290,7 153,7 147,3 6,4 0,0 - 0,0
2020 - 04 6 819,4 21 317,5 20 654,5 663,1 3 689,6 3 424,8 264,9 150,5 141,9 8,6 0,0 - 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27