Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginių dedamąsias.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P1 P2-P1 P3-P2
grynieji pinigai apyvartoje vienadieniai indėliai sutarto iki 2 m. termino indėliai įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai atpirkimo sandoriai PRF vienetai (akcijos) skolos vertybiniai popieriai iki 2 m.
1 iš viso eurais užsienio valiutomis iš viso eurais1 užsienio valiutomis iš viso eurais užsienio valiutomis 11 12 13
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2018 - 09 6 156,2 16 368,6 15 716,6 652,0 3 530,7 3 291,1 239,5 105,6 99,0 6,6 0,0 - −2,5
2018 - 10 6 159,5 16 643,7 16 001,1 642,7 3 781,0 3 535,6 245,4 116,3 110,3 6,0 0,0 - −2,6
2018 - 11 6 183,2 16 902,7 16 251,0 651,7 3 812,9 3 553,5 259,3 107,4 100,2 7,1 0,0 - −2,6
2018 - 12 6 302,9 17 533,3 16 927,2 606,2 3 834,1 3 572,8 261,3 147,6 141,3 6,3 0,0 - 0,0
2019 - 01 6 166,5 17 248,8 16 654,6 594,2 3 864,3 3 601,7 262,6 114,9 108,9 6,0 0,0 - 0,0
2019 - 02 6 163,2 17 383,0 16 787,4 595,6 3 835,1 3 582,9 252,2 111,5 106,3 5,2 0,0 - 0,0
2019 - 03 6 228,1 17 458,6 16 841,9 616,7 3 870,4 3 616,0 254,4 117,0 110,6 6,3 0,0 - 0,0
2019 - 04 6 265,6 17 727,6 17 131,5 596,1 3 900,5 3 641,3 259,2 115,4 110,6 4,8 0,0 - 0,0
2019 - 05 6 269,5 17 548,7 16 969,2 579,5 3 972,9 3 714,3 258,6 117,6 112,4 5,2 0,0 - 0,0
2019 - 06 6 333,6 17 455,7 16 886,1 569,6 3 987,8 3 734,1 253,7 114,2 106,9 7,3 0,0 - 0,0
2019 - 07 6 382,1 17 738,5 17 161,9 576,6 4 038,2 3 771,3 266,8 112,1 107,0 5,1 0,0 - 0,0
2019 - 08 6 400,7 18 049,6 17 453,9 595,8 3 972,5 3 706,0 266,5 110,8 105,3 5,5 0,0 - 0,0
2019 - 09 6 412,3 18 173,0 17 602,4 570,6 3 959,8 3 689,9 269,9 109,4 104,8 4,6 0,0 - 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14