Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos kredito atitiktinį. Kreditą sudaro PFĮ paskolos euro zonos rezidentams ne PFĮ ir PFĮ turimi visų formų vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų ne PFĮ.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Kreditas euro zonos valdžios sektoriui Kreditas kitiems euro zonos rezidentams
1=2+5 iš viso centrinei valdžiai (S.1311) kitiems valdžios sektoriams (S.1312+S.1313+S.1314) iš viso iš jo paskolų finansų bendrovėms, išskyrus PFĮ (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) ne finansų bendrovėms (S.11) namų ūkiams1 (S.14+S.15)
2=3+4 3 4 5=7+8+9 6<=5 7 8 9
2019 - 11 33 874,8 4 017,1 3 515,9 501,2 29 857,6 20 497,6 10 369,4 9 176,8 10 311,5
2019 - 12 33 905,0 4 083,3 3 575,5 507,8 29 821,7 20 483,0 10 391,4 8 964,1 10 466,2
2020 - 01 33 683,1 4 108,9 3 608,9 500,0 29 574,2 20 519,8 10 048,5 8 981,2 10 544,5
2020 - 02 33 549,2 3 945,6 3 454,2 491,3 29 603,7 20 569,7 10 017,8 8 976,2 10 609,7
2020 - 03 33 609,7 3 987,7 3 508,1 479,6 29 622,0 20 616,7 9 965,3 9 012,6 10 644,0
2020 - 04 34 418,2 4 756,4 4 281,3 475,0 29 661,9 20 454,9 10 130,6 8 849,8 10 681,4
2020 - 05 34 497,2 5 107,3 4 636,1 471,2 29 389,8 20 235,8 10 085,7 8 571,9 10 732,2
2020 - 06 34 864,4 5 605,3 5 140,4 464,8 29 259,1 20 110,7 10 065,0 8 414,6 10 779,5
2020 - 07 35 356,9 14 084,9 13 625,0 459,9 21 272,0 20 295,4 2 151,7 8 283,9 10 836,3
2020 - 08 35 688,0 14 480,8 14 024,0 456,7 21 207,2 20 272,0 2 041,6 8 260,3 10 905,3
2020 - 09 36 022,9 14 693,3 14 242,8 450,5 21 329,6 20 407,8 2 089,4 8 270,1 10 970,2
2020 - 10 35 812,1 14 670,5 14 342,6 327,9 21 141,6 20 213,2 2 136,1 8 000,3 11 005,2
2020 - 11 35 718,5 14 587,5 14 257,7 329,8 21 131,1 20 176,2 2 167,7 7 908,4 11 054,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27