Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos kredito atitiktinį. Kreditą sudaro PFĮ paskolos euro zonos rezidentams ne PFĮ ir PFĮ turimi visų formų vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų ne PFĮ.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Kreditas euro zonos valdžios sektoriui sorting Kreditas kitiems euro zonos rezidentams
sorting 1=2+5 sorting iš viso sorting centrinei valdžiai (S.1311) sorting kitiems valdžios sektoriams (S.1312+S.1313+S.1314) sorting iš viso sorting iš jo paskolų sorting finansų bendrovėms, išskyrus PFĮ (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) sorting ne finansų bendrovėms (S.11) sorting namų ūkiams1 (S.14+S.15)
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=7+8+9 sorting 6<=5 sorting 7 sorting 8 sorting 9
2021 - 06 35 934,8 14 164,0 13 834,9 329,1 21 770,8 21 076,0 2 216,5 7 883,6 11 670,7
2021 - 07 36 475,1 14 366,9 14 033,5 333,4 22 108,2 21 404,7 2 228,4 8 082,1 11 797,7
2021 - 08 36 892,2 14 417,2 14 081,5 335,7 22 475,0 21 806,8 2 328,5 8 256,7 11 889,8
2021 - 09 37 036,8 14 667,3 14 321,0 346,3 22 369,5 21 704,6 2 165,5 8 228,7 11 975,2
2021 - 10 38 176,6 14 892,7 14 541,6 351,1 23 283,9 22 614,6 2 320,8 8 894,2 12 068,9
2021 - 11 38 506,2 15 102,3 14 750,5 351,8 23 403,9 22 697,4 2 248,0 8 943,8 12 212,0
2021 - 12 39 014,2 15 240,0 14 883,0 357,0 23 774,3 23 033,5 2 510,2 8 950,8 12 313,2
2022 - 01 39 302,8 15 265,3 14 913,4 351,9 24 037,5 23 286,2 2 304,0 9 263,4 12 470,0
2022 - 02 39 604,8 15 417,4 15 072,2 345,2 24 187,4 23 471,0 2 317,5 9 356,5 12 513,4
2022 - 03 39 944,6 15 403,7 15 067,8 335,9 24 540,9 23 831,5 2 427,4 9 494,1 12 619,5
2022 - 04 40 640,6 15 630,3 15 296,5 333,8 25 010,3 24 263,0 2 491,2 9 771,8 12 747,3
2022 - 05 41 148,5 15 778,4 15 446,0 332,5 25 370,1 24 542,6 2 707,1 9 749,1 12 913,9
2022 - 06 41 683,5 16 004,1 15 673,7 330,4 25 679,5 24 792,8 2 830,8 9 783,7 13 064,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27