Lietuvos bankas

Investicinių fondų turimi nuosavybės vertybiniai popieriai pagal šių vertybinių popierių išleidėjo rezidentiškumą ir sektorių.
Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Nuosavybės priemonių išleidėjų sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - 08 sorting 2020 - 09 sorting 2020 - 10 sorting 2020 - 11 sorting 2020 - 12 sorting 2021 - 01 sorting 2021 - 02 sorting 2021 - 03 sorting 2021 - 04 sorting 2021 - 05 sorting 2021 - 06 sorting 2021 - 07 sorting 2021 - 08
Investicinių fondų turimos nuosavybės priemonės 346,5 361,5 377,4 410,3 463,8 458,1 463,9 480,6 495,3 515,8 520,2 526,2 528,0
Lietuvos rezidentų 242,5 255,8 271,1 298,0 332,7 327,5 331,8 341,2 346,3 361,1 359,6 367,2 368,5
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 72,1 73,1 73,8 76,5 83,8 81,8 82,1 87,3 95,8 96,7 101,7 101,2 100,8
Likusio pasaulio 32,0 32,6 32,5 35,8 47,3 48,8 49,9 52,2 53,2 58,0 59,0 57,9 58,7
iš jų ES ne euro zonos (išskyrus Lietuvą) 1,4 1,3 1,2 1,6 10,3 9,9 9,6 9,6 9,8 9,8 11,2 11,3 11,2
iš jų JAV 14,0 15,5 15,7 16,4 17,7 18,8 19,3 20,4 21,0 25,0 24,7 23,9 24,3
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29