Lietuvos bankas

Investicinių fondų turimi nuosavybės vertybiniai popieriai pagal šių vertybinių popierių išleidėjo rezidentiškumą ir sektorių.
Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Nuosavybės priemonių išleidėjų sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - 11 sorting 2021 - 12 sorting 2022 - 01 sorting 2022 - 02 sorting 2022 - 03 sorting 2022 - 04 sorting 2022 - 05 sorting 2022 - 06 sorting 2022 - 07 sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11
Investicinių fondų turimos nuosavybės priemonės 633,5 695,6 696,7 723,7 741,0 725,7 747,2 764,2 775,3 761,0 757,5 752,4 762,3
Lietuvos rezidentų 454,4 504,1 504,7 504,0 523,4 507,8 522,9 543,3 554,3 543,4 529,6 529,9 532,0
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 115,9 120,1 121,8 120,8 120,5 120,9 127,7 130,3 130,1 129,4 133,7 131,5 132,7
Likusio pasaulio 63,3 71,4 70,2 98,9 97,1 97,0 96,6 90,6 90,9 88,2 94,2 91,1 97,6
iš jų ES ne euro zonos (išskyrus Lietuvą) 11,1 18,8 18,5 49,5 49,5 50,1 50,6 44,2 43,4 42,8 42,2 39,0 42,3
iš jų JAV 28,2 29,0 27,6 28,7 28,3 28,1 27,7 28,7 30,4 28,4 37,8 38,2 39,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29