Lietuvos bankas

Investicinių fondų turimi nuosavybės vertybiniai popieriai pagal šių vertybinių popierių išleidėjo rezidentiškumą ir sektorių.
Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Nuosavybės priemonių išleidėjų sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - 09 2018 - 10 2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09
Investicinių fondų turimos nuosavybės priemonės 315,2 312,3 324,5 330,4 340,8 320,4 321,4 322,6 335,8 343,6 351,5 352,6 356,0
Lietuvos rezidentų 185,2 185,3 195,6 207,4 213,9 213,7 219,1 221,4 226,3 227,8 237,2 241,8 244,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 73,5 76,2 76,8 76,1 76,6 57,1 55,9 56,5 65,2 67,3 66,8 66,4 65,6
Likusio pasaulio 56,5 50,8 52,1 46,9 50,2 49,5 46,3 44,8 44,3 48,5 47,5 44,4 46,2
iš jų ES ne euro zonos (išskyrus Lietuvą) 19,7 15,2 14,3 13,5 14,2 15,3 14,9 14,2 15,0 15,6 15,2 14,6 14,6
iš jų JAV 19,1 16,9 18,0 13,8 15,0 14,3 12,7 11,7 11,3 14,3 13,3 12,3 13,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07