Lietuvos bankas

Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai pagal šių vertybinių popierių išleidėjo rezidentiškumą ir sektorių.
Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Skolos vertybinių popierių išleidėjų sektorius

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09 2019 - 10 2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05
Investicinių fondų turimi skolos vertybiniai popieriai 254,0 264,8 271,8 284,8 296,5 297,1 304,2 294,9 301,3 319,4 327,5 331,0 331,1
Lietuvos rezidentų 210,8 214,7 217,6 224,3 229,3 229,1 235,6 230,8 235,0 253,5 262,6 265,0 265,1
Euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentų 27,3 34,0 37,9 44,5 49,6 50,8 50,9 46,4 47,0 48,2 47,9 49,3 49,3
Likusio pasaulio 15,9 16,1 16,3 16,1 17,6 17,2 17,7 17,8 19,3 17,7 17,0 16,7 16,8
iš jų ES ne euro zonos (išskyrus Lietuvą) 4,4 4,4 4,2 4,2 3,2 3,0 2,9 2,9 3,7 2,5 2,5 2,4 3,4
iš jų JAV 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 0,0 1,8 1,8 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29