Lietuvos bankas

Kitose Lietuvos PFĮ laikomi indėliai pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Lietuvos rezidentų Kitų euro zonos rezidentų Ne euro zonos rezidentų
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankų ne bankų
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2018 - 12 26 420,5 22 741,4 409,0 22 332,4 1 495,0 1 232,4 262,5 2 184,2 1 791,9 392,3
2019 - 01 26 061,3 22 514,6 385,4 22 129,2 1 477,6 1 207,0 270,5 2 069,1 1 678,9 390,2
2019 - 02 26 123,6 22 702,0 383,4 22 318,6 1 440,6 1 178,5 262,1 1 981,0 1 587,5 393,5
2019 - 03 25 728,1 22 860,7 379,6 22 481,1 1 373,8 1 127,6 246,2 1 493,6 1 107,6 386,0
2019 - 04 26 062,4 23 169,1 382,6 22 786,5 1 389,3 1 130,3 259,0 1 504,0 1 102,3 401,8
2019 - 05 25 884,3 22 940,6 374,4 22 566,2 1 424,9 1 085,0 339,9 1 518,8 1 123,0 395,8
2019 - 06 25 588,5 22 736,5 234,4 22 502,1 1 346,0 1 015,9 330,1 1 506,1 1 124,7 381,4
2019 - 07 26 011,9 23 068,4 240,8 22 827,6 1 421,7 1 083,8 337,9 1 521,8 1 132,3 389,5
2019 - 08 26 020,9 23 285,4 241,4 23 044,0 1 277,6 941,3 336,3 1 457,8 1 074,3 383,5
2019 - 09 26 049,1 23 406,6 239,1 23 167,5 1 174,1 847,2 326,9 1 468,4 1 081,8 386,6
2019 - 10 27 004,1 24 009,4 245,2 23 764,2 1 170,8 860,8 310,0 1 823,9 1 438,3 385,7
2019 - 11 27 076,1 24 305,0 241,8 24 063,1 1 151,2 837,3 313,9 1 620,0 1 348,1 271,9
2019 - 12 28 092,0 25 222,6 242,4 24 980,2 1 259,8 818,1 441,7 1 609,5 1 308,1 301,4
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-30