Lietuvos bankas

Kitose Lietuvos PFĮ laikomi indėliai pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Lietuvos rezidentų sorting Kitų euro zonos rezidentų sorting Ne euro zonos rezidentų
sorting 1=2+5+8 sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting bankų sorting ne bankų
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10 sorting 9 sorting 10
2021 - 05 35 063,8 32 435,6 464,0 31 971,5 1 205,4 853,9 351,5 1 422,8 902,9 519,9
2021 - 06 36 419,9 33 734,0 1 451,1 32 282,9 1 269,5 865,9 403,6 1 416,5 899,4 517,0
2021 - 07 36 856,8 34 047,1 1 468,2 32 578,9 1 287,5 870,5 417,0 1 522,2 895,8 626,4
2021 - 08 37 083,6 34 339,8 1 486,1 32 853,6 1 188,6 762,2 426,4 1 555,2 915,0 640,2
2021 - 09 37 590,9 34 963,2 1 954,1 33 009,1 1 192,3 764,1 428,2 1 435,5 715,4 720,1
2021 - 10 38 629,9 35 526,1 1 954,8 33 571,2 1 656,3 1 162,3 494,0 1 447,5 685,7 761,8
2021 - 11 38 787,9 35 616,3 1 981,3 33 635,0 1 718,7 1 235,5 483,3 1 452,9 676,1 776,7
2021 - 12 39 921,0 36 507,3 1 994,8 34 512,5 1 980,7 1 288,1 692,6 1 433,0 632,7 800,3
2022 - 01 39 841,4 35 981,1 2 060,6 33 920,5 2 394,7 1 311,7 1 083,0 1 465,6 627,3 838,3
2022 - 02 39 445,8 35 455,7 2 052,3 33 403,5 2 488,5 1 329,8 1 158,6 1 501,6 649,1 852,5
2022 - 03 40 187,6 35 687,2 2 074,9 33 612,3 2 856,2 1 497,4 1 358,8 1 644,2 730,0 914,2
2022 - 04 39 949,4 35 126,8 2 062,4 33 064,4 3 109,4 1 540,8 1 568,6 1 713,2 727,3 985,9
2022 - 05 40 367,2 35 328,1 2 064,9 33 263,2 3 261,2 1 532,7 1 728,5 1 777,9 727,6 1 050,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29