Lietuvos bankas

Kitose Lietuvos PFĮ laikomi indėliai pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Lietuvos rezidentų Kitų euro zonos rezidentų Ne euro zonos rezidentų
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankų ne bankų
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2019 - 07 26 011,9 23 068,4 240,8 22 827,6 1 421,7 1 083,8 337,9 1 521,8 1 132,3 389,5
2019 - 08 26 020,9 23 285,4 241,4 23 044,0 1 277,6 941,3 336,3 1 457,8 1 074,3 383,5
2019 - 09 26 049,1 23 406,6 239,1 23 167,5 1 174,1 847,2 326,9 1 468,4 1 081,8 386,6
2019 - 10 27 004,1 24 009,4 245,2 23 764,2 1 170,8 860,8 310,0 1 823,9 1 438,3 385,7
2019 - 11 27 076,2 24 305,0 241,8 24 063,2 1 151,2 837,3 313,9 1 620,0 1 348,1 271,9
2019 - 12 28 203,6 25 222,4 242,4 24 980,0 1 371,7 929,9 441,7 1 609,5 1 308,1 301,4
2020 - 01 28 011,9 25 064,3 265,1 24 799,2 1 352,7 936,2 416,5 1 594,9 1 306,5 288,4
2020 - 02 28 284,6 25 468,5 254,1 25 214,5 1 318,3 929,8 388,6 1 497,8 1 241,8 256,0
2020 - 03 28 550,7 25 875,3 266,5 25 608,8 1 168,1 955,7 212,4 1 507,2 1 239,4 267,9
2020 - 04 29 185,0 26 499,4 259,1 26 240,3 1 159,2 946,2 213,0 1 526,4 1 234,0 292,4
2020 - 05 29 650,4 27 095,5 267,6 26 827,8 1 154,5 918,2 236,3 1 400,4 1 109,5 291,0
2020 - 06 30 415,0 27 665,0 391,9 27 273,1 1 342,1 1 099,5 242,6 1 407,9 1 108,9 299,0
2020 - 07 30 683,5 28 022,1 386,2 27 636,0 1 282,0 1 047,6 234,4 1 379,4 1 056,9 322,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29