Lietuvos bankas

Kitose Lietuvos PFĮ laikomi indėliai pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Lietuvos rezidentų Kitų euro zonos rezidentų Ne euro zonos rezidentų
1=2+5+8 iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso PFĮ ne PFĮ iš viso bankų ne bankų
2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10
2018 - 08 25 483,6 21 238,5 343,3 20 895,2 1 678,1 1 440,8 237,3 2 567,0 2 148,8 418,1
2018 - 09 25 152,0 21 209,1 329,2 20 879,9 1 597,7 1 361,0 236,7 2 345,2 1 936,3 408,9
2018 - 10 25 557,3 21 828,9 346,1 21 482,7 1 441,8 1 215,0 226,8 2 286,6 1 867,1 419,5
2018 - 11 25 558,5 22 083,0 349,4 21 733,6 1 341,6 1 126,5 215,0 2 133,9 1 741,3 392,7
2018 - 12 26 420,5 22 741,4 409,0 22 332,4 1 495,0 1 232,4 262,5 2 184,2 1 791,9 392,3
2019 - 01 26 061,3 22 514,6 385,4 22 129,2 1 477,6 1 207,0 270,5 2 069,1 1 678,9 390,2
2019 - 02 26 123,6 22 702,0 383,4 22 318,6 1 440,6 1 178,5 262,1 1 981,0 1 587,5 393,5
2019 - 03 25 728,1 22 860,7 379,6 22 481,1 1 373,8 1 127,6 246,2 1 493,6 1 107,6 386,0
2019 - 04 26 062,4 23 169,1 382,6 22 786,5 1 389,3 1 130,3 259,0 1 504,0 1 102,3 401,8
2019 - 05 25 855,3 22 940,6 374,4 22 566,2 1 424,9 1 085,0 339,9 1 489,8 1 097,1 392,7
2019 - 06 25 588,5 22 736,5 234,4 22 502,1 1 346,0 1 015,9 330,1 1 506,1 1 124,7 381,4
2019 - 07 25 999,3 23 057,0 239,1 22 817,9 1 421,6 1 083,8 337,8 1 520,7 1 131,5 389,2
2019 - 08 25 995,6 23 262,5 237,9 23 024,6 1 277,5 941,3 336,2 1 455,6 1 072,8 382,8
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-30