Lietuvos bankas

Kitose Lietuvos PFĮ laikomi indėliai pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Lietuvos rezidentų sorting Kitų euro zonos rezidentų sorting Ne euro zonos rezidentų
sorting 1=2+5+8 sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting bankų sorting ne bankų
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10 sorting 9 sorting 10
2020 - 08 31 765,1 28 797,7 419,9 28 377,8 1 278,5 1 029,5 249,0 1 688,9 1 356,6 332,3
2020 - 09 32 792,9 29 265,4 430,6 28 834,8 1 233,5 998,4 235,0 2 294,0 1 942,3 351,7
2020 - 10 33 198,0 30 265,7 462,9 29 802,9 1 227,3 979,0 248,3 1 705,0 1 357,8 347,2
2020 - 11 33 768,1 30 742,0 482,1 30 259,9 1 167,4 941,7 225,7 1 858,7 1 479,7 379,0
2020 - 12 35 458,3 32 539,7 494,6 32 045,1 1 073,1 848,5 224,7 1 845,5 1 467,2 378,3
2021 - 01 35 106,8 32 138,7 495,3 31 643,4 1 108,7 842,8 265,8 1 859,4 1 451,8 407,6
2021 - 02 35 035,8 32 105,5 488,5 31 616,9 1 119,9 852,7 267,2 1 810,5 1 396,6 413,9
2021 - 03 35 596,4 33 093,6 482,4 32 611,2 1 130,7 857,7 273,0 1 372,1 944,6 427,4
2021 - 04 34 972,7 32 338,6 474,2 31 864,4 1 188,3 848,8 339,4 1 445,8 919,5 526,3
2021 - 05 35 063,8 32 435,6 464,0 31 971,5 1 205,4 853,9 351,5 1 422,8 902,9 519,9
2021 - 06 36 419,9 33 734,0 1 451,1 32 282,9 1 269,5 865,9 403,6 1 416,5 899,4 517,0
2021 - 07 36 804,1 34 006,4 1 451,7 32 554,6 1 275,7 871,1 404,6 1 522,1 896,0 626,1
2021 - 08 36 978,2 34 258,3 1 453,3 32 805,1 1 164,9 763,4 401,5 1 554,9 915,4 639,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29