Lietuvos bankas

Kitose Lietuvos PFĮ laikomi indėliai pagal rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Iš viso sorting Lietuvos rezidentų sorting Kitų euro zonos rezidentų sorting Ne euro zonos rezidentų
sorting 1=2+5+8 sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting PFĮ sorting ne PFĮ sorting iš viso sorting bankų sorting ne bankų
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4 sorting 5=6+7 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10 sorting 9 sorting 10
2021 - 12 39 921,0 36 507,3 1 994,8 34 512,5 1 980,7 1 288,1 692,6 1 433,0 632,7 800,3
2022 - 01 39 841,4 35 981,1 2 066,4 33 914,7 2 394,7 1 311,7 1 083,0 1 465,6 627,3 838,3
2022 - 02 39 445,8 35 455,7 2 064,0 33 391,8 2 488,5 1 329,8 1 158,6 1 501,6 649,1 852,5
2022 - 03 40 187,6 35 687,2 2 092,5 33 594,8 2 856,2 1 497,4 1 358,8 1 644,2 730,0 914,2
2022 - 04 39 973,1 35 142,6 2 077,4 33 065,2 3 117,5 1 540,8 1 576,7 1 713,1 727,3 985,8
2022 - 05 40 414,5 35 359,6 2 094,9 33 264,7 3 277,3 1 532,7 1 744,6 1 777,6 727,6 1 050,0
2022 - 06 41 217,7 35 447,7 2 135,4 33 312,3 3 403,1 1 481,2 1 922,0 2 366,9 1 234,3 1 132,6
2022 - 07 46 477,2 36 132,2 2 175,0 33 957,3 6 646,9 1 256,3 5 390,6 3 698,1 1 197,8 2 500,3
2022 - 08 47 350,1 36 777,2 2 188,7 34 588,4 7 004,0 1 357,1 5 646,8 3 569,0 1 236,0 2 332,9
2022 - 09 47 835,5 36 992,7 2 208,2 34 784,5 7 153,1 1 283,7 5 869,3 3 689,8 1 250,7 2 439,1
2022 - 10 49 113,2 38 106,1 2 214,2 35 891,9 7 275,8 1 282,8 5 993,0 3 731,3 1 220,8 2 510,5
2022 - 11 49 605,4 38 392,3 2 247,9 36 144,4 7 445,0 1 282,5 6 162,5 3 768,1 1 205,5 2 562,7
2022 - 12 52 124,3 40 226,4 2 239,9 37 986,4 7 686,7 1 211,0 6 475,7 4 211,2 1 356,1 2 855,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29