Lietuvos bankas
0-logo-default

Autorizacijos kodas: LB000399

Įmonės kodas: 303243779

LEI kodas: 213800BHPDEMHIFK1185

Kitos šalies suteiktas kodas: 213800BHPDEMHIFK1185

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija ( galioja nuo: 2017-01-12 )

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Administracijos vadovas (-ė): Giedrius Ivaškevičius

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 266 12 66, Mob. nr. 8 618 48495

El. paštas: [email protected]