Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija

Nr. 2 Data 2017-01-12
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas"
Įmonės kodas 303243779
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2019-05-13 241-131 Priežiūros tarnybos direktorius
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2019-05-13 241-131 Priežiūros tarnybos direktorius
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2017-01-12 03-9 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS