Lietuvos bankas
2015-07-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo, informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Vilniaus investuotojų klubas“ taisyklėms.

Tai pirmasis šios valdymo įmonės įsteigtas investicinis fondas. Fondas ketina investuoti į nuosavybės vertybinių popierių ir fiksuoto pajamingumo finansinių priemonių rinkas regionuose, kuriuose yra stipri ekonomika, maža politinė rizika, stipri valiuta bei skaidrios rinkos. Galimos investicijos ir į kitus regionus, jeigu juose atsirastų palankių galimybių.