Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000380, LB000398

Įmonės kodas: 301849625

Kitos šalies suteiktas kodas: VĮK-016

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija ( galioja nuo: 2008-12-23 )
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija ( galioja nuo: 2015-06-23 )

Administracijos vadovas (-ė): Vilma Tvaronavičienė

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 261 9470, Faks. Nr. (8 5) 261 9471

El. paštas: [email protected]